Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2019 z dne 7. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2019 z dne 7. 2. 2019

Kazalo

265. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi na nepremičnini v k. o. 1219 – Sodna vas, stran 591.

  
Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in na podlagi 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 43/18 – UPB) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 3. redni seji dne 24. 1. 2019 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi na nepremičnini v k. o. 1219 – Sodna vas 
1. 
S tem sklepom se ukine družbena lastnina v splošni rabi na nepremičnini, parc. št. 506/2, površine 184 m2, k. o. 1219 – SODNA VAS. Za navedeno parcelo se vpiše lastninska pravica za Občino Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek, matična številka 5883997 000.
2. 
Pristojno Okrajno sodišče na predlog Občine Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek, vpiše v zemljiško knjigo lastninsko pravico Občine Podčetrtek na zemljišču, ki je navedeno v 1. točki tega sklepa.
Po vpisu lastninske pravice v korist in na ime Občina Podčetrtek, bo za navedeno nepremičnino sklenjen pravni posel po postopku in na način, ki ga določajo predpisi.
3. 
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0001/2019-6
Podčetrtek, dne 28. januarja 2019
Župan 
Občine Podčetrtek 
Peter Misja l.r.

AAA Zlata odličnost