Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2019 z dne 7. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2019 z dne 7. 2. 2019

Kazalo

260. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, stran 586.

  
Na podlagi 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg in 31/18 – ZOA-A), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) ter 8. in 19. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 79/16) je Občinski svet Občine Metlika na 3. redni seji dne 24. 1. 2019 sprejel
S K L E P 
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu 
1. člen 
Cena storitve programa pomoči družini na domu znaša:
– ekonomska cena storitve 16,33 EUR na efektivno uro,
– cena storitve za uporabnika 5,47 EUR na efektivno uro,
– subvencija občine 10,86 EUR na efektivno uro.
2. člen 
Cena storitve za delo v nedeljo znaša:
– ekonomska cena storitve 22,86 EUR na efektivno uro,
– cena storitve za uporabnika 7,66 EUR na efektivno uro,
– subvencija občine 15,20 EUR na efektivno uro.
3. člen 
Cena storitve za delo na dan državnega praznika ali dela prostega dne znaša:
– ekonomska cena storitve 24,50 EUR na efektivno uro,
– cena storitve za uporabnika 8,18 EUR na efektivno uro,
– subvencija občine 16,32 EUR na efektivno uro.
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 2. 2019 dalje.
Št. 122-1/2019
Metlika, dne 24. januarja 2019
Župan 
Občine Metlika 
Darko Zevnik l.r.

AAA Zlata odličnost