Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2019 z dne 7. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2019 z dne 7. 2. 2019

Kazalo

251. Odredba o sprejetju izobraževalnih programov srednjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja, stran 557.

  
Na podlagi 15. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) minister za izobraževanje, znanost in šport izdaja
O D R E D B O 
o sprejetju izobraževalnih programov srednjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja 
1. člen 
Na podlagi sklepa Strokovnega sveta Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje, sprejetega na 169. seji, dne 14. 12. 2018, se sprejmejo:
1. prenovljeni izobraževalni programi srednjega poklicnega izobraževanja:
– Elektrikar, ki nadomešča obstoječi program, objavljen v Uradnem listu RS, št. 53/08 in 101/13;
– Gozdar, ki nadomešča obstoječi program, objavljen v Uradnem listu RS, št. 55/07;
– Mehatronik-operater, ki nadomešča obstoječi program, objavljen v Uradnem listu RS, št. 14/10 in 101/13;
– Slaščičar, ki nadomešča obstoječi program, objavljen v Uradnem listu RS, št. 55/07 in
– Vrtnar, ki nadomešča obstoječi program, objavljen v Uradnem listu RS, št. 55/07.
2. nova izobraževalna programa srednjega strokovnega izobraževanja:
– Zdravstvena nega in
– Zdravstvena nega (SI).
2. člen 
(1) Izobraževalne programe iz prejšnjega člena Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavi na svoji spletni strani.
(2) Izobraževalni programi iz prejšnjega člena se začnejo izvajati s šolskim letom 2019/2020.
3. člen 
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-4/2019
Ljubljana, dne 29. januarja 2019
EVA 2019-3330-0004
Dr. Jernej Pikalo l.r.
minister 
za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost