Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2019 z dne 7. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2019 z dne 7. 2. 2019

Kazalo

250. Odredba o podatkih, ki so jih distributerji naftnih derivatov in drugi zavezanci dolžni zagotavljati ministrstvu, stran 557.

  
Na podlagi 8. točke 9. člena Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) minister za gospodarski razvoj in tehnologijo izdaja
O D R E D B O 
o podatkih, ki so jih distributerji naftnih derivatov in drugi zavezanci dolžni zagotavljati ministrstvu 
1. člen 
(vsebina) 
Ta odredba določa obveznosti podjetij, ki se ukvarjajo z dejavnostjo prodaje naftnih derivatov (v nadaljnjem besedilu: zavezanci), da Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), pošiljajo obvestila o spremembi cen naftnih derivatov, ki se prodajajo na bencinskih servisih.
2. člen 
(zavezanci) 
Zavezanci za posredovanje podatkov ministrstvu so podjetja, ki se ukvarjajo z dejavnostjo prodaje naftnih derivatov, ki se uporabljajo kot pogonsko gorivo ali gorivo za ogrevanje.
3. člen 
(vrste podatkov in roki za posredovanje podatkov) 
(1) Zavezanci morajo vsako spremembo drobnoprodajnih cen naftnih derivatov na vsakem bencinskem servisu v Republiki Sloveniji sporočiti ministrstvu najpozneje eno uro pred uveljavitvijo cene na prodajnem mestu.
(2) Obveznost predložitve drobnoprodajnih cen iz prvega odstavka se nanaša na liter naftnih proizvodov in se uporablja za:
a) neosvinčeni motorni bencini (NMB-95, 98 ali več oktanski motorni bencin),
b) dizelsko gorivo,
c) ekstra lahko kurilno olje (KOEL),
d) avtoplin.
4. člen 
(način posredovanja podatkov) 
(1) Vsako spremembo drobnoprodajnih cen morajo podjetja najpozneje eno uro pred uveljavitvijo cene na prodajnem mestu v elektronski obliki vnesti v spletno aplikacijo na enega izmed naslednjih načinov:
– z uporabo vmesnika za aplikacijsko programiranje,
– z izpolnitvijo spletnega obrazca.
(2) Spletna aplikacija in spletni obrazec sta dostopna na spletni strani www.goriva.si.
5. člen 
(imenovanje odgovorne osebe) 
Zavezanec najkasneje mesec dni pred rokom za posredovanje podatkov ministrstvu posreduje kontaktne podatke odgovorne osebe zavezanca za posredovanje podatkov.
6. člen 
(prijava in uporaba aplikacije) 
(1) Za prijavo v aplikacijo ministrstvo odgovorni osebi zavezanca dodeli uporabniško ime in geslo.
(2) Za uporabo aplikacije ministrstvo izdela navodila, ki so dostopna v aplikaciji.
7. člen 
(zagotavljanje verodostojnosti podatkov) 
Pri posredovanju podatkov v aplikaciji ali preko elektronske pošte morajo biti podatki elektronsko podpisani z uporabo kvalificiranega e-podpisa odgovorne osebe zavezanca.
8. člen 
(obveščanje o spremembah) 
Zavezanec je dolžan ministrstvu nemudoma sporočiti vsako spremembo, ki lahko vpliva na obveznost posredovanja podatkov.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
9. člen 
(začetek uporabe) 
Prvi odstavek 6. člena te odredbe se začne uporabljati mesec dni po uveljavitvi te odredbe.
10. člen 
(uveljavitev odredbe) 
Ta odredba začne veljati 15. februarja 2019 in velja šest mesecev.
Št. 007-179/2018/19
Ljubljana, dne 28. januarja 2019
EVA 2017-2130-0002
Zdravko Počivalšek l.r.
minister 
za gospodarski razvoj in tehnologijo 

AAA Zlata odličnost