Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2019 z dne 1. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2019 z dne 1. 2. 2019

Kazalo

226. Poročilo o izidu lokalnih volitev 2018 v Občini Žužemberk, stran 408.

  
Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) je Občinska volilna komisija Občine Žužemberk na podlagi zapisnikov volilnih odborov glede ugotavljanja izida glasovanja za župana in člane Občinskega sveta Občine Žužemberk sestavila
P O R O Č I L O 
o izidu lokalnih volitev 2018 v Občini Žužemberk 
1. 
V Občini Žužemberk je v drugem krogu volitev za župana (2. 12. 2018) od vseh 3.867 volilnih upravičencev glasovalo 2.664 volilnih upravičencev ali 68,89 % od vseh volivcev. Od 2.664 oddanih glasovnic je bilo 2.650 ali 99,47 % veljavnih in 14 ali 0,53 % neveljavnih.
2. 
Kandidata za župana sta prejela naslednje število glasov:
Število glasov
 %
Jože Papež
1510
56,98
Franc Škufca
1140
43,02
Občinska volilna komisija je ugotovila, da je bil v Občini Žužemberk za župana za mandatno obdobje 2018 do 2022 izvoljen Jože Papež, roj. 12. 10. 1963, Cvibelj 19, Žužemberk.
3. 
V Občini Žužemberk je na volitvah za člane Občinskega sveta Občine Žužemberk od vseh 3.866 volilnih upravičencev glasovalo 2.555 volilnih upravičencev ali 66,09 % od vseh volivcev. Od 2.555 oddanih glasovnic je bilo 2.489 ali 97,42 % veljavnih in 66 ali 2,58 % neveljavnih.
4. 
Posamezne liste so dobile naslednje število glasov:
Lista
Število glasov
Preferenčni glasovi
1.
NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
570
208
2.
RAZVOJNA LISTA SUHE KRAJINE – FRANC ŠKUFCA
504
198
3.
LISTA MLADIH SUHA KRAJINA
384
113
4.
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
370
116
5.
DD – DOBRA DRŽAVA
144
46
6.
LISTA ZA RAZVOJ SUHE KRAJINE
125
34
7.
GLAS ZA OTROKE IN DRUŽINE
80
0
8.
ŠMIHELSKA LISTA
80
1
9.
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
70
27
10.
LISTA ŠTEINGEL JOŽE
64
0
11.
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
64
14
12.
DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
34
3
5. 
Na podlagi d*Hontovega sistema so mandati dodeljeni naslednjim listam kandidatov:
1. NSI – Nova Slovenija – krščanski demokrati, 4 mandati
2. Razvojna lista Suhe krajine – Franc Škufca, 4 mandati
3. Lista mladih Suhe krajine, 3 mandati
4. SDS Slovenska demokratska stranka, 2 mandata
5. DD – Dobra država, 1 mandat
6. Lista za razvoj Suhe krajine, 1 mandat.
6. 
Občinska volilna komisija je ugotovila, da so v Občinski svet Občine Žužemberk za mandatno obdobje 2018 do 2022 izvoljeni:
Lista 1: NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
– Jože Papež, roj. 12. 10. 1963, Cvibelj 19, 8360 Žužemberk
– Stanka Blatnik, roj. 10. 6. 1971, Hinje 33, 8362 Hinje
– Rafael Vidmar, roj. 10. 2. 1972, Šmihel 16, 8360 Žužemberk
– Mateja Novak, roj. 6. 2. 1974, Dvor 40, 8361 Dvor
Lista 2: RAZVOJNA LISTA SUHE KRAJINE – FRANC ŠKUFCA
– Marko Zajec, roj. 20. 8. 1963, Prapreče 20, 8360 Žužemberk
– Franc Škufca, roj. 12. 11. 1960, Baragova cesta 22 A, 8360 Žužemberk
– Marija Ban, roj. 3. 8. 1951, Dvor 47, 8361 Dvor
– Vladimir Kostevc, roj. 27. 3. 1964, Grajski trg 37, 8360 Žužemberk
Lista 3: LISTA MLADIH SUHE KRAJINE
– Rok Zupančič, roj. 24. 1. 1992, Stavča vas 17, 8361 Dvor
– Nika Papež, roj. 19. 8. 1992, Ratje 29, 8362 Hinje
– Blaž Hrovat, roj. 13. 5. 1992, Dvor 26 B, 8361 Dvor
Lista 4: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
– Vincenc Longar, roj. 29. 3. 1961, Srednji Lipovec 23, 8361 Dvor
– Bojan Vidmar, roj. 18. 1. 1960, Grajski trg 40, 8360 Žužemberk
Lista 5: DD – DOBRA DRŽAVA
– Darko Pucelj, roj. 13. 6. 1955, Trške njive 31, 8360 Žužemberk
Lista 6: LISTA ZA RAZVOJ SUHE KRAJINE
– Dušan Papež, roj. 2. 7. 1959, Hrib pri Hinjah 9, 8362 Hinje.
7. 
Občinska volilna komisija je ugotovila, da so bili v svet Krajevne skupnosti Hinje izvoljeni naslednji kandidati:
1. Dušan Papež
2. Franc Šporar
3. Štefka Fabjan
4. Anton Novak
5. Tomaž Papež
6. Franc Fabjan
7. Jožica Grden
8. Uroš Nose
9. Uroš Fabjan
10. Žiga Vidic
11. Lovro Gregorš.
Žužemberk, dne 12. decembra 2018
Občinska volilna komisija 
Občine Žužemberk 
predsednica 
Katarina Drenik l.r.