Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2019 z dne 1. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2019 z dne 1. 2. 2019

Kazalo

201. Ugotovitveni sklep OVK Lendava o nadomestnem članu občinskega sveta, stran 391.

  
Na podlagi 30. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) je Občinska volilna komisija Lendava na 3. /dopisni/ seji dne 17. 1. 2019 sprejela naslednji
U G O T O V I T V E N I   S K L E P 
1. 
Občinska volilna komisija Lendava ugotavlja:
– da je izvoljenemu članu Janezu Magyar-u na podlagi prvega odstavka 37.a člena (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) ob potrditvi mandata župana občine prenehal mandat člana Občinskega sveta Občine Lendava;
– da je mandat člana Občinskega sveta Občine Lendava prešel na naslednjega kandidata z liste SDS, OTTO MOČNEK, roj. 18. 5. 1971, Petišovci, Ulica 22. junija 21, 9220 Lendava, ki je dne 11. 1. 2019 podal izjavo, da sprejema mandat člana Občinskega sveta Občine Lendava za preostanek mandatne dobe.
2. 
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema sklepa o potrditvi mandata novemu članu občinskega sveta.
Št. 041-0004/2019
Lendava, dne 17. januarja 2019
Predsednica OVK Lendava 
Vladimira Pučko l.r.

AAA Zlata odličnost