Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2019 z dne 1. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2019 z dne 1. 2. 2019

Kazalo

200. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o občinskih cestah, stran 390.

  
Na podlagi 95. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), 29. in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 18. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/17) je Občinski svet Občine Lendava na 2. redni seji dne 23. 1. 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembi in dopolnitvi Odloka o občinskih cestah 
1. člen 
V Odloku o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 15/99, 58/00, 23/05) se spremeni 26. člen odloka, ki glasi:
»26. člen
(javna služba vzdrževanje občinskih cest) 
(1) Vzdrževanje občinskih cest je obvezna gospodarska javna služba.
(2) Občinske ceste se morajo vzdrževati na način in pod pogoji kot to določajo predpisi, ki urejajo vrste vzdrževalnih del na cestah ter nivo vzdrževanja javnih cest.
(3) Vzdrževanje občinskih cest, zimska služba in način izbora izvajalca vzdrževanja so določeni s predpisom Občine Lendava o načinu opravljanja in izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v Občini Lendava.«
2. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in prične veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 03504-0005/2013-3
Lendava, dne 23. januarja 2019
Župan 
Občine Lendava 
Janez Magyar l.r.

AAA Zlata odličnost