Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2019 z dne 1. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2019 z dne 1. 2. 2019

Kazalo

192. Navodilo o obrazcih za dajanje podpore v postopku kandidiranja na volitvah poslank in poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament, stran 373.

  
Na podlagi 36. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ – UPB1, 54/07 – odločba US in 23/17) je Državna volilna komisija na 64. seji 24. 1. 2019 sprejela
N A V O D I L O 
o obrazcih za dajanje podpore v postopku kandidiranja na volitvah poslank in poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament 
I. 
(1) S tem navodilom se določata oblika in vsebina obrazcev podpore v postopku kandidiranja na volitvah poslank in poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament (v nadaljevanju volitve poslancev v EP).
(2) Posamezna opravila v postopku določanja liste kandidatk in kandidatov (v nadaljevanju kandidatov) za volitve poslancev v EP se opravijo na obrazcih, ki so predpisani s tem navodilom in so njegov sestavni del.
II. 
Za dajanje podpore listi kandidatov se določita naslednja obrazca:
Obrazec EP-1:
Podpora, ki jo da volivka ali volivec (v nadaljevanju: volivec) listi kandidatov in kandidatk za volitve poslancev in poslank iz Republike Slovenije v Evropski parlament.
Slika 1
Slika 2
Slika 3
Obrazec EP-2:
Podpora, ki jo da poslanka ali poslanec (v nadaljevanju: poslanec) v Državnem zboru Republike Slovenije listi kandidatov in kandidatk politične stranke za volitve poslancev in poslank iz Republike Slovenije v Evropski parlament.
Slika 4
Slika 5
Slika 6
III. 
(1) Na območjih, kjer živijo pripadniki italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti, se enakopravno uporablja obrazec EP-1 v dvojezični slovensko-italijanski različici oziroma v dvojezični slovensko-madžarski različici.
(2) Poslanec državnega zbora lahko izrazi podporo na obrazcu EP-2 tudi v dvojezični različici obrazca, in sicer v slovensko-italijanski različici oziroma slovensko-madžarski različici.
IV. 
Obrazci v tiskani obliki, ki so na razpolago na sedežih organov pred katerimi mora volivec podpisati obrazec, so brezplačni.
V. 
To navodilo velja za vsakokratne volitve poslancev v EP in začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-1/2019-1
Ljubljana, dne 24. januarja 2019
Anton Gašper Frantar l.r.
predsednik