Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2019 z dne 1. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2019 z dne 1. 2. 2019

Kazalo

186. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določitvi in varstvu naravnih vrednot, stran 296.

  
Na podlagi šestega odstavka 37. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg in 31/18) in drugega odstavka 10. člena Zakona o varstvu podzemnih jam (Uradni list RS, št. 2/04, 61/06 – ZDru-1, 46/14 – ZON-C in 21/18 – ZNOrg) minister za okolje in prostor izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določitvi in varstvu naravnih vrednot 
1. člen 
V Pravilniku o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10 in 23/15) se v prilogi 1:
– s seznama »Seznam naravnih vrednot in njihova razvrstitev na vrednote državnega in lokalnega pomena« črtajo naravne vrednote s pripadajočimi podatki, označene z naslednjimi identifikacijskimi številkami:
85, 190, 220, 402, 476, 536, 597, 616, 700, 715, 746, 773, 827, 899, 935, 1006, 1007, 1025, 1026, 1294, 1302, 1305, 1315, 1379, 1381, 1385, 1407, 1413, 1455, 1472, 1489, 1625, 1670, 1673, 1686, 1736, 1781, 1904, 1910, 2020, 2103, 2111, 2143, 2212, 2307, 2503, 2527, 2595, 2602, 2619, 2632, 2638, 2656, 2699, 2701, 2703, 2709, 2720, 2743, 2744, 2818, 2935, 2936, 3001, 3002, 3089, 3097, 3106, 3213, 3255, 3490, 3507, 3519, 3532, 3534, 3536, 3544, 3556, 3570, 3574, 3589, 3599, 3622, 3631, 3702, 3763, 3787, 3832, 3937, 3950, 3958, 3961, 3964, 3965, 3976, 3987, 3989, 4012, 4014, 4060, 4086, 4115, 4193, 4195V, 4237, 4242, 4244, 4250, 4338OP, 4434, 4435, 4440, 4487, 4489, 4525, 4666, 4670, 4786, 4820, 4847, 4848, 4876, 4882, 4886, 5145, 5208, 5215, 5392, 5413, 5451, 5578, 5595, 5611, 5755, 5864, 5872, 5931, 5948, 6031, 6066, 6069, 6155, 6200, 6250, 6253, 6255, 6312, 6338, 6339, 6344, 6410, 6423, 6432, 6440, 6481, 6496, 6538, 6544, 6546, 6550, 6556, 6561, 6584, 6586, 6629, 6648, 6656, 6698, 6780, 6801, 6866, 6892, 6898, 6915OP, 6944, 6958, 6961, 6998, 7065, 7075, 7177, 7206, 7237, 7285, 7343, 7388, 7467, 7468, 7540, 7561, 7583, 7584, 7596, 7617, 7630, 7633, 7645, 7654, 7670, 7671, 7690, 7712, 7738, 7754, 7761, 7762, 7765, 7815, 7820, 7849, 7852, 7862, 7876, 7878, 7882, 7919, 7932, 7933, 7935, 7936, 7938, 7949, 7964, 7966, 7971, 7981, 7996, 8024, 8044, 8050, 8051, 8058, 8068, 8069, 8070, 8114, 8152, 8164, 8174, 8185, 8216, 8217, 8219, 8227, 8262, 8264, 8270, 8272, 8273, 8309, 8313, 8314, 8355, 8397, 8419, 8457, 8460, 8462, 8468, 8474, 8486, 8500, 8510, 8515, 8523, 8524, 8526, 8527, 8534, 8537, 8557, 8566, 8570, 8571, 8589, 8591, 8595, 8602, 8615, 8620, 8623, 8630, 8635, 8640, 8644, 8661, 8682, 8685, 8688, 8729, 8749, 8804, 8805, 8808, 8860, 8881, 8882, 8884, 8906;
– na seznamu »Seznam naravnih vrednot in njihova razvrstitev na vrednote državnega in lokalnega pomena« spremenijo pripadajoči podatki za naravne vrednote z identifikacijskimi številkami, kakor so navedeni v prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika;
– za seznamom »Seznam naravnih vrednot in njihova razvrstitev na vrednote državnega in lokalnega pomena« doda nov seznam »Seznam naravnih vrednot in njihova razvrstitev na vrednote državnega in lokalnega pomena, dopolnitev št. 1«, ki je kot priloga 2 sestavni del tega pravilnika;
– za seznamom »Seznam naravnih vrednot – delov narave, ki imajo lastnosti jame v skladu z zakonom, ki določa varstvo podzemnih jam, in njihova razvrstitev glede režima vstopa na odprte jame s prostim ali nadzorovanim vstopom ali zaprte jame, dopolnitev št. 1« doda nov seznam »Seznam naravnih vrednot – delov narave, ki imajo lastnosti jame v skladu z zakonom, ki določa varstvo podzemnih jam, in njihova razvrstitev glede režima vstopa na odprte jame s prostim ali nadzorovanim vstopom ali na zaprte jame, dopolnitev št. 2«, ki je kot priloga 3 sestavni del tega pravilnika.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Naravne vrednote se v skladu s spremenjeno prilogo 1 pravilnika razvrstijo v registru naravnih vrednot po abecednem vrstnem redu imen naravnih vrednot v enem mesecu od uveljavitve tega pravilnika.
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-320/2018
Ljubljana, dne 22. januarja 2019
EVA 2017-2550-0110
Jure Leben l.r.
minister 
za okolje in prostor 

AAA Zlata odličnost