Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2019 z dne 30. 1. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2019 z dne 30. 1. 2019

Kazalo

176. Uredba o spremembi Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini, stran 286.

  
Na podlagi prvega odstavka 3. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18), 44. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18 – ZKZaš), 96. člena Zakona o službi v Slovenski vojski (Uradni list RS, št. 68/07 in 58/08 – ZSPJS-I) in petega odstavka 70. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11, 21/12 – ZDU-1F, 47/12, 15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G, 48/13 – ZSKZDČEU-1, 19/15 in 23/17 – ZSSve) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembi Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini 
1. člen 
V Uredbi o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini (Uradni list RS, št. 14/09, 16/09 – popr., 23/09, 51/10, 67/10, 80/10 – ZUTD, 41/12, 68/12, 47/13, 96/14, 39/15, 57/15, 73/15, 98/15, 6/16, 38/16, 62/16, 4/17, 26/17, 35/17, 54/17, 5/18, 35/18, 43/18 in 64/18) se priloga 1 in priloga 2 nadomestita z novima prilogama priloga 1 in priloga 2, ki sta kot prilogi sestavni del te uredbe.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Zaposleni na delu v tujini pridobijo pravico do višje vrednosti stopnje nominalne osnove iz priloge 1 te uredbe postopno, in sicer tako da 1. februarja 2019 pridobijo pravico do izplačila plače, obračunane upoštevaje vrednosti stopnje nominalne osnove iz stolpca »Vrednost v € 1. 2. 2019« nove priloge 1 uredbe, in 1. novembra 2019 pravico do izplačila plače, obračunane upoštevaje vrednosti stopnje nominalne osnove iz stolpca »Vrednost v € 1. 11. 2019« nove priloge 1 uredbe.
3. člen 
Ta uredba začne veljati 1. februarja 2019.
Št. 00714-4/2019
Ljubljana, dne 29. januarja 2019
EVA 2019-3130-0002
Vlada Republike Slovenije 
Marjan Šarec l.r.
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti