Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2019 z dne 30. 1. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2019 z dne 30. 1. 2019

Kazalo

175. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, stran 285.

  
Na podlagi prvega odstavka 40. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju 
1. člen 
V Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/09, 23/09, 48/09, 113/09, 25/10, 67/10, 105/10, 45/12, 24/13, 51/13, 12/14, 24/14, 52/14, 59/14, 24/15, 3/16, 70/16, 14/17 in 68/17) se v 3. členu v drugem odstavku v preglednici vrste izplačil za vrstico s šifro C062 dodata novi vrstici, ki se glasita:
»
C063
dodatki za manj ugodne delovne pogoje – za delo z bolniki, ki imajo aplicirane diagnostične doze izotopov
dodatki
1,04 €
faktor X število ur (za vsako začeto uro dela) 29. in 31. člena ZSPJS, druga alineja 2. točke prvega odstavka 38. člena KPJS
/
0
1
1
C064
dodatki za manj ugodne delovne pogoje – za sodelovanje pri diagnostičnih rtg postopkih
dodatki
1,04 €
faktor X število ur (za vsako začeto uro dela) 29. in 31. člena ZSPJS, tretja alineja 2. točke prvega odstavka 38. člena KPJS
/
0
1
1
«. 
Za vrstico s šifro J048 se doda nova vrstica, ki se glasi:
»
J049
jubilejna nagrada 40 let
drugi dohodki iz delovnega razmerja
/
kolektivne pogodbe dejavnosti
v znesku
X
1
1
«. 
Za vrstico s šifro J053 se dodajo nove vrstice, ki se glasijo:
»
J054
jubilejna nagrada 40 let – obdavčena
drugi dohodki iz delovnega razmerja
/
kolektivne pogodbe dejavnosti
v znesku
X
1
1
J055
jubilejna nagrada 40 let – za člane sindikata
drugi dohodki iz delovnega razmerja
/
kolektivne pogodbe dejavnosti
v znesku 120% od zneska, določenega v kolektivnih pogodbah
X
1
1
J056
jubilejna nagrada 40 let – obdavčena za člane sindikata
drugi dohodki iz delovnega razmerja
/
kolektivne pogodbe dejavnosti
v znesku 120% od zneska, določenega v kolektivnih pogodbah
X
1
1
«. 
V vrstici s šifro C061 se v stolpcu »Vrsta izplačila« za besedilom »sklepu –« doda besedilo »za pripravo ali aplikacijo citostatikov ali za nego«.
V vrstici s šifro C062 se v stolpcu »Vrsta izplačila« za besedilom »dogovoru –« doda besedilo »za delo s kontaminiranimi odpadki«.
V vrstici s šifro C090 se v stolpcu »Faktor/vrednost« številka »0,13« nadomesti s številko »0,15«. V stolpcu »Način izračuna« se besedilo »40. člen KPJS« nadomesti z besedilom »41. člen KPJS«.
V vrstici s šifro C225 se v stolpcu »Opomba« črta besedilo.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-5/2019
Ljubljana, dne 29. januarja 2019
EVA 2018-3130-0053
Vlada Republike Slovenije 
Marjan Šarec l.r.
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti