Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2019 z dne 30. 1. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2019 z dne 30. 1. 2019

Kazalo

167. Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije o prehodu mandata, stran 280.

  
Na podlagi Sklepa Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, št. 900-22/2018-6 z dne 20. 12. 2018, prvega odstavka 30. člena in 5. točke 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12 in 68/17) in 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) je Občinska volilna komisija Mestne občine Nova Gorica na 15. redni seji 17. januarja 2019 sprejela naslednji
U G O T O V I T V E N I   S K L E P 
1. 
Občinska volilna komisija Mestne občine Nova Gorica ugotavlja:
– da je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji, dne 20. 12. 2018, sprejel ugotovitveni sklep, da je bil na lokalnih volitvah 2018 za župana Mestne občine Nova Gorica izvoljen dr. Klemen Miklavič, roj. 24. 5. 1975, iz Nove Gorice, Ulica Gradnikove brigade 33terda je slednjemu, v skladu s 37.a in 37.b členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), zaradi pričetka opravljanja funkcije župana Mestne občine Nova Gorica, prenehal mandat člana mestnega sveta;
– da je mandat člana Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica prešel na naslednjega kandidata pod št. 8 z liste »Goriška.si, Manojlović - Miklavič«;
– da je naslednja kandidatka na listi kandidatov »Goriška.si, Manojlović - Miklavič« Sara Vodopivec, roj. 29. 10. 1990, iz Nove Gorice, Ulica Gradnikove brigade 59;
– da je kandidatka dne 14. januarja 2019 podala pisno izjavo, da sprejema mandat članice Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica.
2. 
Ta sklep velja takoj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-1/2018-531
Nova Gorica, dne 17. januarja 2019
Namestnik predsednika 
Občinske volilne komisije 
Jernej Kovše l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti