Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2019 z dne 30. 1. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2019 z dne 30. 1. 2019

Kazalo

160. Statutarni sklep o razdružitvi Odbora za gospodarstvo, prostorsko planiranje in varstvo okolja v Odbor za okolje in prostor ter varstvo okolja in Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe, stran 272.

  
Na podlagi 14. in 24. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 4/18) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 1. redni seji dne 24. 1. 2019 sprejel
S T A T U T A R N I   S K L E P 
o razdružitvi Odbora za gospodarstvo, prostorsko planiranje in varstvo okolja v Odbor za okolje in prostor ter varstvo okolja in Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe 
1. člen
Razdruži se stalno delovno telo občinskega sveta »Odbor za gospodarstvo, prostorsko planiranje in varstvo okolja«, opredeljeno v drugi alineji prvega odstavka 24. člena Statuta Občine Kanal ob Soči in 62. člena poslovnika občinskega sveta v dve stalni telesi občinskega sveta v dve delovni telesi, in sicer:
– Odbor za okolje in prostor ter varstvo okolja
– Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe.
2. člen 
Posamezno delovno telo šteje 5 članov.
3. člen 
Delovni telesi sledeče opravljata naloge:
a) (1) Odbor za okolje in prostor ter varstvo okolja obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju planiranja, urejanja in gospodarjenja s prostorom, in nepremičnim premoženjem občine ter varstva okolja, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve.
(2) Odbor za okolje in prostor ter varstvo okolja lahko predlaga svetu v sprejem odloke in druge akte iz svoje pristojnosti na svojem področju dela.
b) (1) Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju gospodarstva (malega gospodarstva in obrti, kmetijstva, gostinstva in turizma) in gospodarskih javnih služb, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve.
(2) Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe lahko predlaga svetu v sprejem odloke in druge akte iz svoje pristojnosti na svojem področju dela.
4. člen 
Ta statutarni sklep se upošteva pri pripravi sprememb Statuta Občine Kanal ob Soči in Poslovnika Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči in se uporablja do sprejema sprememb statuta in poslovnika. V kolikor spremembe statuta in poslovnika ne bodo izglasovane, se uporablja ta statutarni sklep za čas trajanja mandata tega sklica občinskega sveta.
5. člen 
Sklep velja takoj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-0001/2019-4
Kanal ob Soči, dne 24. januarja 2019
Županja 
Občine Kanal 
Tina Gerbec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti