Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2019 z dne 30. 1. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2019 z dne 30. 1. 2019

Kazalo

152. Odlok o določitvi nadomestila stroškov lokacijske preveritve v Mestni občini Celje, stran 267.

  
Mestni svet Mestne občine Celje je na podlagi drugega odstavka 132. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15) ter 78. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 4/14) na 3. redni seji dne 22. 1. 2019 sprejel
O D L O K 
o določitvi nadomestila stroškov lokacijske preveritve v Mestni občini Celje 
1. člen 
Odlok določa višino in način plačevanja nadomestila stroškov lokacijske preveritve, ki jih Mestna občina Celje zaračuna investitorju oziroma pobudniku, razen če je investitor oziroma pobudnik Mestna občina Celje.
2. člen 
(1) Investitor oziroma pobudnik poda vlogo za izvedbo postopka lokacijske preveritve na obrazcu Mestne občine Celje s priloženim elaboratom in plača takso po taksni tarifi za vloge.
(2) Mestna občina Celje preveri skladnost elaborata s predpisi o urejanju prostora in v kolikor meni, da ustreza in se postopek lahko nadaljuje, izda sklep o plačilu stroškov.
(3) Obveznost plačila nadomestila stroškov lokacijske preveritve nastane takrat, ko zavezanec prejme sklep o plačilu.
(4) Pobudnik oziroma vlagatelj je dolžan v 15 dneh od vročitve sklepa poravnati na podlagi odloka določeno višino nadomestila stroškov.
(5) Plačilo nadomestila stroškov je pogoj za obravnavo elaborata in izdajo sklepa o lokacijski preveritvi.
(6) Plačilo nadomestila vključuje vse stroške v zvezi s postopkom lokacijske preveritve, in sicer preveritev elaborata, s katerim pobudnik obrazloži svojo namero, utemelji skladnost pobude z določbami zakona za celotni postopek, ki vključuje sprejem sklepa na mestnem svetu, pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora, javno razgrnitev, stališča do pripomb, obravnavo sklepa na mestnem svetu in objavo v uradnem glasilu.
3. člen 
Stroški za posamezno lokacijsko preveritev znašajo:
– za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev: 2.500 EUR;
– za omogočanje začasne rabe prostora: 2.000 EUR;
– za legalizacijo nedovoljenega posega v prostor na kmetijskih zemljiščih: 2.000 EUR.
4. člen 
(1) Potrditev lokacijske preveritve je v pristojnosti mestnega sveta, zato plačilo nadomestila stroškov zagotavlja izvedbo postopka, ne pa sprejema.
(2) V primeru prekinitve postopka ali umika vloge pobudnik ni upravičen do vračila plačane vsote nadomestila stroškov lokacijske preveritve.
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. zadeve: 0301-3/2018
Celje, dne 22. januarja 2019
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti