Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2019 z dne 30. 1. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2019 z dne 30. 1. 2019

Kazalo

150. Sklep o pomoči za novorojence v Občini Cankova, stran 266.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 91/13) je Občinski svet Občine Cankova na 2. redni seji dne 17. 1. 2019 sprejel
S K L E P 
o pomoči za novorojence v Občini Cankova 
1. člen 
Ta sklep ureja dodeljevanje enkratne denarne pomoči za novorojence (v nadaljevanju: pomoč) družinam z območja Občine Cankova, določa upravičence in postopek uveljavljanja pomoči.
2. člen 
Enkratna denarna pomoč za novorojenca je pomoč novorojenemu otroku, s katero se družini zagotovi dopolnilni prejemek za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.
3. člen 
Upravičenec do pomoči je novorojenec. Pomoč uveljavlja eden od staršev oziroma zakoniti zastopnik pod pogojem, da imata oba z novorojencem stalno prebivališče v Občini Cankova (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj).
V primeru, da starša živita ločeno, uveljavlja pravico do pomoči tisti od staršev, pri katerem novorojenec živi, pod pogojem, da imata oba z novorojencem stalno prebivališče v Občini Cankova.
4. člen 
Vlagatelj uveljavlja pravico do pomoči s posebno pisno vlogo, ki jo prejme na Občini Cankova ali na spletni strani Občine Cankova ter izpolnjeno posreduje na naslov Občine Cankova.
Rok za vložitev vloge za otroke rojene od 1. 1. 2019 dalje je najkasneje 3 mesece po rojstvu otroka. Po preteku tega roka pravice do pomoči ni mogoče več uveljaviti.
5. člen 
Do pomoči ni upravičen vlagatelj, ki ima stalno prebivališče v Občini Cankova in je po predpisih občine, v kateri je imel stalno prebivališče ob rojstvu novorojenca že prejel pomoč ob rojstvu otroka. V takšnih primerih se vloga s sklepom zavrne.
6. člen 
V vlogi iz 4. člena morajo biti navedeni podatki o rojstvu otroka, o stalnem prebivališču otroka ter o stalnem prebivališču vlagatelja in drugega starša, davčno številko vlagatelja in novorojenca ter številko osebnega računa, kamor se nakaže pomoč.
Vloga mora vsebovati tudi izjavo drugega starša, da ne bo uveljavljal pravice do pomoči za novorojenca.
7. člen 
O dodelitvi pomoči odloči občinska uprava z odločbo.
8. člen 
Višina pomoči za novorojenca od 1. 1. 2019 znaša 200,00 EUR bruto/neto.
9. člen 
S tem sklepom preneha veljati Sklep o pomoči za novorojence št. 409-01/2018, z dne 6. 2. 2018, objavljen v Uradnem listu RS, št. 10/18.
10. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2019.
Št. 410-01/2019
Cankova, dne 17. januarja 2019
Župan 
Občine Cankova 
Danilo Kacijan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti