Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2019 z dne 25. 1. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2019 z dne 25. 1. 2019

Kazalo

134. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec, stran 235.

  
P O R O Č I L O 
o izidu volitev članov občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec 
I. 
Občinska volilna komisija Mestne občine Slovenj Gradec se je sestala na seji dne 19. 11. 2018, 20. 11. 2018 in 22. 11. 2018.
Navzoči:
Silvija Potočnik, predsednica komisije,
Mirja Jeseničnik Mernik, namestnica predsednice,
Ana Šumečnik, članica,
Damjan Korošec, namestnik,
Danica Sekavčnik Kotnik, članica,
dr. Kornelija Marzel, namestnica,
Karli Pruš, član,
Urška Kordiš Miheljak, namestnica
Tatjana Špalir, tajnica OVK.
II. 
Občinska volilna komisije je ugotovila, da je:
– glasovalo skupaj: 8938
– neveljavnih glasovnic: 280
– veljavnih glasovnic: 8658
– skupaj glasovalo s potrdili: 0
– skupno število volivcev z območja občine: 14011
III. 
1. REZULTATI GLASOVANJA ZA OBČINSKI SVET
Z Odlokom o določitvi volilnih enot v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 76/08) je določeno, da pripada listam kandidatov v Mestni občini Slovenj Gradec 25 mandatov, in sicer v Volilni enoti 1 – 12 mandatov, v Volilni enoti 2 – 5 mandatov in v Volilni enoti 3 – 8 mandatov.
Posamezne liste kandidatov so dobile skupno naslednje število glasov:
VOLILNA ENOTA 01
Št. mandatov: 12
Zap. št.
Ime liste
Št. glasov
 % glasov
Št. izvoljeni
Št. za žreb
3
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
727
19.06
2
0
6
SLOVENJEGRAŠKA LISTA ZA MESTO IN PODEŽELJE
551
14.44
2
0
10
DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
462
12.11
1
0
7
POVEZUJEMO ZA SG! – NEODVISNA LISTA
342
8.96
1
0
14
LBR – LISTA BORISA RAJA
323
8.47
1
0
9
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
292
7.65
1
0
4
LISTA ANDREJA BREZNIKA
225
5.90
1
0
8
LMŠ – LISTA MARJANA ŠARCA
210
5.50
1
0
13
SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA
182
4.77
1
0
1
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
152
3.98
1
0
11
LEVICA
112
2.94
0
0
5
SNS – SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA
109
2.86
0
0
2
NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
87
2.28
0
0
12
ZELENI SLOVENIJE
41
1.07
0
0
VOLILNA ENOTA 02
Št. mandatov: 5
Zap. št.
Ime liste
Št. glasov
 % glasov
Št. izvoljeni
Št. za žreb
6
SLOVENJEGRAŠKA LISTA ZA MESTO IN PODEŽELJE
280
15.63
2
0
8
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
253
14.12
1
0
11
DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
204
11.38
1
0
12
SNS – SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA
79
4.41
1
0
4
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
231
12.89
0
0
10
POVEZUJEMO ZA SG! – NEODVISNA LISTA
212
11.83
0
0
1
LMŠ – LISTA MARJANA ŠARCA
141
7.87
0
0
5
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
116
6.47
0
0
9
LISTA ANDREJA BREZNIKA
106
5.92
0
0
13
SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA
61
3.40
0
0
3
NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
52
2.90
0
0
7
LBR – LISTA BORISA RAJA
37
2.06
0
0
2
LEVICA
20
1.12
0
0
VOLILNA ENOTA 03
Št. mandatov: 8
Zap. št.
Ime liste
Št. glasov
 % glasov
Št. izvoljeni
Št. za žreb
3
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
642
21.04
2
0
6
SLOVENJEGRAŠKA LISTA ZA MESTO IN PODEŽELJE
559
18.32
1
0
4
LISTA ANDREJA BREZNIKA
289
9.47
1
0
9
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
252
8.26
1
0
7
POVEZUJEMO ZA SG! – NEODVISNA LISTA
252
8.26
1
0
10
DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
216
7.08
1
0
2
NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
149
4.88
1
0
1
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
177
5.80
0
0
13
SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA
157
5.14
0
0
8
LMŠ – LISTA MARJANA ŠARCA
125
4.10
0
0
5
SNS – SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA
95
3.11
0
0
14
LBR – LISTA BORISA RAJA
85
2.79
0
0
11
LEVICA
40
1.31
0
0
12
ZELENI SLOVENIJE
14
0.46
0
0
Občinska volilna komisija je v skladu s 15., 16., 17. in 18. členom Zakona o lokalnih volitvah razdelila mandate.
Kadar se člani občinskega sveta volijo po proporcionalnem sistemu v več volilnih enotah v občini, se mandati razdelijo s kombinacijo dveh načinov proporcionalne delitve mandatov:
– na ravni volilne enote se razdelijo mandati po sistemu navadnega (Harejevega) količnika
– na ravni občine se razdelijo mandati, ki niso razdeljeni v volilnih enotah, med istoimenske liste, ki so bile vložene v več volilnih enotah, glede na skupno število glasov, ki so jih dobile v več volilnih enotah po dHondtovem sistemu.
2. RAZDELITEV MANDATOV PO SISTEMU NAVADNEGA (HAREJEVEGA) KOLIČNIKA
Število mandatov, ki jih dobi posamezna lista v volilni enoti, ugotovimo s količnikom, ki se izračuna tako, da se skupno število glasov, oddanih za vse liste kandidatov v volilni enoti, deli s številom članom občinskega sveta, ki se volijo v volilni enoti. S tem količnikom se deli število glasov za listo. Listi pripada toliko mandatov, kolikokrat je količnik vsebovan v številu glasov za listo.
Izračun mandatov po Harejevem količniku je naslednji:
VOLILNA ENOTA 01
Št. mandatov: 12 količnik: 317.83
Glasov
 % gl.
Mand.
 % ostan.
Št.
Ime liste
153
4.01
0
48.14
1
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
86
2.25
0
27.06
2
NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
726
19.04
2
28.42
3
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
225
5.90
0
70.79
4
LISTA ANDREJA BREZNIKA
109
2.86
0
34.29
5
SNS – SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA
551
14.45
1
73.36
6
SLOVENJEGRAŠKA LISTA ZA MESTO IN PODEŽELJE
342
8.97
1
7.60
7
POVEZUJEMO ZA SG! – NEODVISNA LISTA
210
5.51
0
66.07
8
LMŠ – LISTA MARJANA ŠARCA
292
7.66
0
91.87
9
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
462
12.11
1
45.36
10
DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
112
2.94
0
35.24
11
LEVICA
41
1.07
0
12.90
12
ZELENI SLOVENIJE
182
4.77
0
57.26
13
SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA
323
8.47
1
1.63
14
LBR – LISTA BORISA RAJA
VOLILNA ENOTA 02
Št. mandatov: 5 količnik: 358.20
Glasov
 % gl.
Mand.
 % ostan.
Št.
Ime liste
141
7.87
0
39.36
1
LMŠ – LISTA MARJANA ŠARCA
20
1.12
0
5.58
2
LEVICA
52
2.90
0
14.52
3
NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
231
12.90
0
64.49
4
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
116
6.48
0
32.38
5
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
279
15.58
0
77.89
6
SLOVENJEGRAŠKA LISTA ZA MESTO IN PODEŽELJE
37
2.07
0
10.33
7
LBR – LISTA BORISA RAJA
253
14.13
0
70.63
8
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
106
5.92
0
29.59
9
LISTA ANDREJA BREZNIKA
212
11.84
0
59.18
10
POVEZUJEMO ZA SG! – NEODVISNA LISTA
204
11.39
0
56.95
11
DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
79
4.41
0
22.05
12
SNS – SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA
61
3.41
0
17.03
13
SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA
VOLILNA ENOTA 03
Št. mandatov: 8 količnik: 381.63
Glasov
 % gl.
Mand.
 % ostan.
Št.
Ime liste
177
5.80
0
46.38
1
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
149
4.88
0
39.04
2
NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
643
21.06
1
68.49
3
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
289
9.47
0
75.73
4
LISTA ANDREJA BREZNIKA
95
3.11
0
24.89
5
SNS – SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA
559
18.31
1
46.48
6
SLOVENJEGRAŠKA LISTA ZA MESTO IN PODEŽELJE
252
8.25
0
66.03
7
POVEZUJEMO ZA SG! – NEODVISNA LISTA
123
4.03
0
32.23
8
LMŠ – LISTA MARJANA ŠARCA
252
8.25
0
66.03
9
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
218
7.14
0
57.12
10
DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
40
1.31
0
10.48
11
LEVICA
14
0.46
0
3.67
12
ZELENI SLOVENIJE
157
5.14
0
41.14
13
SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA
85
2.78
0
22.27
14
LBR – LISTA BORISA RAJA
Iz navedenega izračuna je razvidno, da je bilo na podlagi navadnega – Harejevega količnika, v volilni enoti 1 podeljenih 6 mandatov (Socialni demokrati – 2 mandata, Slovenjegraška lista za mesto in podeželje – 1 mandat, Povezujemo za SG! – neodvisna lista – 1 mandat, Demokratična stranka upokojencev Slovenije – 1 mandat in Lista Borisa Raja – 1 mandat), v volilni enoti 2 noben mandat, v volilni enoti 3 pa 2 mandata (Socialni demokrati – 1 mandat in Slovenjegraška lista za mesto in podeželje – 1 mandat).
3. RAZDELITEV MANDATOV PO dHONDTOVEM KOLIČNIKU
Zakon o lokalnih volitvah v 16. členu določa, da se mandati, ki niso bili razdeljeni v volilnih enotah po Harejevem količniku, razdelijo na ravni občine na podlagi seštevka glasov, oddanih za istoimenske liste, ki so bile vložene v več volilnih enotah.
Istoimenskim listam se pri delitvi mandatov na ravni Mestne občine Slovenj Gradec dodeli toliko mandatov, kolikor znaša razlika med številom mandatov izračunanih po prej navedenem sistemu in številu mandatov, ki so jih istoimenske liste že dobile v volilnih enotah. Ti mandati se dodelijo listam v tistih volilnih enotah, ki imajo največje ostanke glasov v razmerju do količnika v volilni enoti. V primeru, da v tej volilni enoti ni več prostora se mandat prenese v drugo volilno enoto, kjer je še prostor. Na podlagi seštevkov glasov je zaporedje najvišjih količnikov, po računalniškem izračunu, naslednje:
Količnik po d’Hondtu na glasovih list
Število mandatov v občini: 25
Zap. št
Količnik
Št.
Ime liste
1
1622.00
SOCIALNI DEMOKRATI 
2
1389.00
BOŠTJAN RIGELNIK IN SKUPINA VOLILCEV 
3
884.00
DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 
4
811.00
SOCIALNI DEMOKRATI 
5
806.00
TILEN KLUGLER IN SKUPINA VOLIVCEV 
6
775.00
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 
7
694.50
BOŠTJAN RIGELNIK IN SKUPINA VOLILCEV 
8
620.00
VLASTA JEROMEL IN SKUPINA VOLIVCEV 
9
540.67
SOCIALNI DEMOKRATI 
10
474.00
LISTA MARJANA ŠARCA 
11
463.00
BOŠTJAN RIGELNIK IN SKUPINA VOLILCEV 
12
446.00
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 
13
445.00
IVO VEROVNIK IN SKUPINA VOLILCEV 
14
442.00
DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 
15
405.50
SOCIALNI DEMOKRATI 
16
403.00
TILEN KLUGLER IN SKUPINA VOLIVCEV 
17
400.00
STRANKA MODERNEGA CENTRA 
18
387.50
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 
19
347.25
BOŠTJAN RIGELNIK IN SKUPINA VOLILCEV 
20
324.40
SOCIALNI DEMOKRATI 
21
310.00
VLASTA JEROMEL IN SKUPINA VOLIVCEV 
22
294.67
DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 
23
287.00
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 
24
283.00
SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA 
25
277.80
BOŠTJAN RIGELNIK IN SKUPINA VOLILCEV 
26
270.33
SOCIALNI DEMOKRATI 
27
268.67
TILEN KLUGLER IN SKUPINA VOLIVCEV 
28
258.33
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 
29
237.00
LISTA MARJANA ŠARCA 
30
231.71
SOCIALNI DEMOKRATI 
Na podlagi navedenega izračuna je bilo v volilni enoti 1 tako podeljenih 6 mandatov (Slovenjegraška lista za mesto in podeželje – 1 mandat, Slovenska demokratska stranka – 1 mandat, Lista Andreja Breznika – 1 mandat, Lista Marjana Šarca – 1 mandat, Stranka modernega centra – 1 mandat in Slovenska ljudska stranka – 1 mandat), v volilni enoti 2 5 mandatov (Slovenjegraška lista za mesto in podeželje – 2 mandata, Socialni demokrati – 1 mandat, Demokratična stranka upokojencev Slovenije – 1 mandat in Slovenska nacionalna stranka – 1 mandat) in v volilni enoti 3 6 mandatov (Socialni demokrati – 1 mandat, Lista Andreja Breznika – 1 mandat, Slovenska demokratska stranka – 1 mandat, Povezujemo za SG! – neodvisna lista – 1 mandat, Demokratična stranka upokojencev Slovenije – 1 mandat in Nova Slovenija – krščanski demokrati – 1 mandat).
4. ŽREB
Na kandidatni listi POVEZUJEMO ZA SG! – NEODVISNA LISTA sta imela kandidata Zdravko Dornik in Robert Jeromel enak količnik, zato se je med tema dvema kandidatoma opravil žreb, in sicer za mandat v 3. volilni enoti.
Žreb je bil opravljen dne 21. 11. 2018, ob 10.00 uri, v prostorih Mestne občine Slovenj Gradec, na katerem je bil prisoten predstavnik kandidatne liste POVEZUJEMO ZA SG! – NEODVISNA LISTA Vili Kašnik. Žreb je opravil Vili Kašnik in izžrebal kandidata Zdravka Dornika, zato le ta dobi mandat v volilni enoti 3.
5. ČLANI OBČINSKEGA SVETA MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC, IZVOLJENI NA LOKLANIH VOLITVAH, 18. 11. 2018 so:
VOLILNA ENOTA 01
Skupno število mandatov: 12
Lista: 1 – SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Kandidat:
PETER CESAR
Lista: 3 – SD – SOCIALNI DEMOKRATI
Kandidatki:
MARTINA ŠISERNIK
JERNEJA BOŠNIK
Lista: 4 – LISTA ANDREJA BREZNIKA
Kandidat:
MARJAN ŽVIKART
Lista: 6 – SLOVENJEGRAŠKA LISTA ZA MESTO IN PODEŽELJE
Kandidata:
BRANKO SMRTNIK
BOŠTJAN RIGELNIK
Lista: 7 – POVEZUJEMO ZA SG! – NEODVISNA LISTA
Kandidat:
FRANC MURKO
Lista: 8 – LMŠ – LISTA MARJANA ŠARCA
Kandidat:
SIMON SMOLAK
Lista: 9 – SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Kandidatka:
LEA ČEGOVNIK
Lista: 10 – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
Kandidatka:
DANICA REPAS
Lista: 13 – SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA
Kandidat:
SAMO JANUŠKA
Lista: 14 – LBR – LISTA BORISA RAJA
Kandidat:
BORIS RAJ
VOLILNA ENOTA 02
Skupno število mandatov: 5
Lista: 6 – SLOVENJEGRAŠKA LISTA ZA MESTO IN PODEŽELJE
Kandidata:
JANEZ POTOČNIK
URŠKA ŠTUMPFL – PREVORČIČ
Lista: 8 – SD – SOCIALNI DEMOKRATI
Kandidat:
ZDRAVKO KRAJNC
Lista: 11 – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
Kandidat:
dr. PETER PUNGARTNIK
Lista: 12 – SNS – SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA
Kandidatka:
HELENA BREZNIK
VOLILNA ENOTA 03
Skupno število mandatov: 8
Lista: 2 – NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
Kandidatka:
ZVONKA MARHAT
Lista: 3 – SD – SOCIALNI DEMOKRATI
Kandidata:
FRANC PEČOVNIK
ALBERT KOTNIK
Lista: 4 – LISTA ANDREJA BREZNIKA
Kandidat:
ANDREJ BREZNIK
Lista: 6 – SLOVENJEGRAŠKA LISTA ZA MESTO IN PODEŽELJE
Kandidat:
VINKO VRČKOVNIK
Lista: 7 – POVEZUJEMO ZA SG! – NEODVISNA LISTA
Kandidat:
ZDRAVKO DORNIK
Lista: 9 – SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Kandidat:
SILVO GROS
Lista: 10 – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
Kandidat:
NIKOLAJ RUDOLF KOLAR.
IV 
Občinska volilna komisija je zaradi prejete pritožbe na delo volilnih odborov pri štetju preferenčnih glasov za volitve občinskega sveta ponovno preštela vse glasovnice in preverila vse preferenčne glasove za posamezne kandidate za volitve Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec v vseh treh volilnih enotah.
V. 
Občinska volilna komisija je končala delo pri ugotavljanju izida glasovanja v četrtek, 22. 11. 2018, ob 15.30 uri.
Št. 041-0015/2018
Slovenj Gradec, dne 22. novembra 2018
TAJNICA
PREDSEDNICA
OBČINSKE VOLILNE 
KOMISIJE 
Tatjana Špalir l.r.
OBČINSKE VOLILNE 
KOMISIJE 
Silvija Potočnik l.r.
 
Namestnica predsednice 
Mirja Jeseničnik Mernik l.r.
Članica: Ana Šumečnik l.r.
Namestnik: Damjan Korošec l.r.
Članica: Danica Sekavčnik Kotnik l.r.
Namestnica: dr. Kornelija Marzel l.r.
Član: Karel Pruš l.r.
Namestnica: Urška Kordiš Miheljak l.r.

AAA Zlata odličnost