Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2019 z dne 25. 1. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2019 z dne 25. 1. 2019

Kazalo

130. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Piran, stran 202.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18)
R A Z G L A Š A M   O D L O K 
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Piran, 
ki ga je sprejel Občinski svet Občine Piran na 32. redni seji dne 2. oktobra 2018.
Št. 371-8/2018
Piran, dne 2. oktobra 2018
 
Župan 
Občine Piran 
Peter Bossman l.r.
Na podlagi Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12 in 36/14 – odl. US in 46/15) in 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18) je Občinski svet Občine Piran na 32. redni seji dne 2. oktobra 2018 sprejel naslednji
O D L O K 
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Piran 
1. člen 
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.
2. člen 
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC), javne poti (s skrajšano oznako JP) in javne poti za kolesarje (s skrajšano oznako KJ).
– Lokalne ceste so ceste, namenjene povezovanju naselij v Občini Piran z naselji v sosednjih občinah, naselij ali delov naselij v Občini Piran med seboj, in ceste, pomembne za navezovanje prometa na ceste enake ali višje kategorije;
– javne poti so namenjene povezovanju naselij ali delov naselij v Občini Piran in ne izpolnjujejo predpisanih meril za lokalno cesto ali so namenjene samo določenim vrstam udeležencev v prometu (krajevne ceste in poti, vaške ceste in poti, poti za pešce, kolesarje, jezdece, gonjače ipd.);
– javne poti za kolesarje so namenjene prometu kolesarjev v občini in med njimi.
3. člen 
Lokalne ceste v naseljih Lucija, Piran in Portorož se razvrstijo v naslednje podkategorije:
– na zbirne krajevne ceste (s skrajšano oznako LZ), ki so namenjene zbiranju in navezovanju prometnih tokov iz posameznih območij naselij Lucija, Piran in Portorož na ceste enake ali višje kategorije;
– na mestne in krajevne ceste (s skrajšano oznako LK), ki so kot nadaljevanje cest višje kategorije namenjene dostopu do zaključenih prostorskih enot (stanovanjske soseske blokovne in individualne gradnje, industrijske cone, nakupovalni in rekreacijski centri ipd.) v posameznih območjih naselij Lucija, Piran in Portorož.
4. člen 
Lokalne ceste (LC) so:
Zap. št.
Številka ceste
Številka 
odseka
Začetek 
odseka
Potek odseka
Konec 
odseka
Dolžina odseka 
v občini 
[m]
Namen uporabe
Preostala 
dolžina odseka v sosednji občini 
[m]
1
140020
140021
111
Seča – Parecag – Korte
140041
3.607
V
854 – Izola
2
140030
140031
11
Bandelj – Korte
140041
181
V
2.690 – Izola
3
140050
140051
140021
Malija – Vinjole – Lucija
111
2.091
V
1.603 – Izola
4
140060
140061
177115
Belveder – Ronek – Strunjan
312151
903
V
1.770 – Izola
5
177110
177116
111
Belveder – Strunjan
111
134
V
1.721 – Izola
6
177110
177117
111
Strunjan – center
312151
652
V
7
177240
177242
177231
Dragonja (kmetija Mahnič) – dolina Dragonje – MOK
312231
1.142
V
2.588 – Koper
8
177240
177243
177242
krak križišča (pri kmetiji Mahnič)
312231
24
V
9
312020
312021
111
Sečovlje – Lonzan – Dragonja
628
3.937
V
10
312030
312031
111
Parecag – cesta za Korte
140021
910
V
11
312060
312061
312021
Sečovlje (ITA šola) – krog
cerkev
1.611
V
12
312070
312071
111
Valeta – Lucan – mala Seva (OI)
140051
2.043
V
1.914 – Izola
13
312090
312091
111
Vinjole – Nožed (OI)
140022
2.218
V
1.285 – Izola
14
312100
312101
140051
Lucija – Vinjole
312091
517
V
15
312100
312102
312101
krak križišča Vinjole
140051
11
V
16
312120
312121
111
Seča – avtokamp Lucija
312401
2.583
V
17
312130
312131
111
Seča – center – Sv. Jernej
111
596
V
18
312140
312141
312131
Seča (center – kanal Sv. Jerneja – Rt Seča – HŠ 143)
HŠ 143
2.083
V
19
312150
312151
111
Strunjan (ob stjuži – parkirišče)
obala
1.488
V
20
312200
312201
629
Belokriška cesta – Arze – pokopališče Piran – Fiesa jezero
813811
1.903
V
21
312210
312211
312151
Strunjan – Portorož (Belokriška cesta)
629
3.802
V
22
312210
312212
312211
krak križišča ob parku 
na Belem K.
629
41
V
23
312220
312221
629
Valeta (Koprska cesta HŠ 13) -Šentjane – Belokriška cesta
312211
1.763
V
24
312230
312231
11
Dragonja – Sv. Peter – Nova vas nad Dragonjo – občina Koper
177231
7.400
V
458 – Koper
25
312240
312241
11
Pesjanci – Sv. Peter (Ivankovec)
312231
1.204
V
26
312250
312251
11
Orešje – Padna
312231
3.546
V
V … vsa vozila
SKUPAJ:
46.390 m
5. člen 
Zbirne krajevne ceste (LZ) so:
Zap. št.
Številka ceste
Številka 
odseka
Začetek 
odseka
Potek odseka
Konec 
odseka
Dolžina odseka 
v občini 
[m]
Namen uporabe
Preostala 
dolžina odseka v sosednji občini 
[m]
1
312080
312081
312112
Podvozna cesta II
111
184
V
2
312080
312082
111
Podvozna cesta I
312083
127
V
3
312080
312083
312082
Liminjanska cesta (med krožišči)
312323
364
V
4
312080
312084
312083
Liminjanska cesta
312085
172
V
5
312080
312085
312391
Liminjanska cesta – Fazan
140051
233
V
6
312110
312111
111
Obala (do krožišča v Luciji)
312401
467
V
7
312110
312112
312111
Obala
312113
249
V
8
312110
312113
312081
Obala
312271
1.182
V
9
312110
312114
312271
Obala – Cesta mornariških 
odredov
312281
2.007
V
10
312110
312115
629
Cesta rabskih žrtev
629
523
V
11
312260
312261
312391
Liminjanska cesta (IOC)
312261
705
V
12
312270
312271
312113
Koprska cesta
629
707
V
13
312290
312291
312082
Podvozna cesta – Vojkova cesta – Ulica Istrskega odreda
312082
869
V
14
312390
312391
312085
Liminjanska cesta – povezava (mimo KZ Lucija)
140051
1.035
V
V … vsa vozila
SKUPAJ:
8.824 m
6. člen 
Krajevne ceste (LK) so:
Zap. št.
Številka ceste
Številka 
odseka
Začetek 
odseka
Potek odseka
Konec 
odseka
Dolžina odseka 
v občini 
[m]
Namen uporabe
Preostala 
dolžina odseka 
v sosednji občini 
[m]
1
312280
312281
312114
Dantejeva ulica (Beli Križ – križišče ob vstopu v mesto)
813891
670
V
2
312330
312331
312391
Liminjanska cesta (do HŠ 93)
HŠ 93
113
V
3
312340
312341
312083
Ulica borcev NOB
312329
192
V
4
312350
312351
312082
Šolska ulica
812021
360
V
5
312350
312352
312083
Ulica borcev NOB (od krožišča) – Fazanska ulica
most
260
V
6
312360
312361
312114
Sončna pot (mimo dijaškega doma)
629
887
V
7
312370
312371
312114
Vilfanova ulica I
312361
656
V
8
312380
312381
312115
Lepa cesta (povezava)
312361
725
V
9
312400
312401
312111
Cesta solinarjev – Obala
312111
700
V
10
312400
312402
312401
AP Lucija
312111
240
V
11
312410
312411
629
Stara cesta
312114
628
V
12
312420
312421
312261
Liminjanska cesta (policijska postaja)
812771
104
V
V … vsa vozila
SKUPAJ:
5.535 m
7. člen 
Javne poti (JP) so:
Zap. št.
Številka ceste
Številka 
odseka
Začetek 
odseka
Potek odseka
Konec 
odseka
Dolžina odseka 
v občini 
[m]
Namen uporabe
Preostala dolžina odseka v sosednji občini 
[m]
1
640080
640081
140061
občina Izola – Strunjan (Ronek)
140061
241
V
223 – Izola
2
640090
640091
140061
občina Izola – Strunjan (Ronek, Borgola)
312151
1.134
V
747 – Izola
3
640550
640551
312071
Strunjan (pri Stipančič) – občina Izola (Vrh)
HŠ 57
116
V
1.047 – Izola
4
640570
640571
111
Strunjan (Karbonar)
813581
853
V
473 – Izola
5
640690
640691
640701
občina Izola – Parecag (Planina)
312061
636
V
885 – Izola
6
640710
640712
140021
občina Izola (Gradelce) – Dragonja (Slami – HŠ 24)
HŠ 24
276
V
404 – Izola
7
812000
812001
312291
Ulica Istrskega odreda (do HŠ 3)
HŠ 3
125
V
8
812000
812002
312291
Ulica Istrskega odreda (do HŠ 19)
HŠ 19
95
V
9
812000
812003
312291
Ulica Istrskega odreda 
(do HŠ 11)
HŠ 11
75
V
10
812000
812004
312291
Ulica Istrskega odreda 
(do HŠ 20)
HŠ 20
93
V
11
812000
812005
312291
Bazoviška ulica
HŠ 29
374
V
12
812000
812006
312291
Ulica Istrskega odreda 
(do HŠ 34)
HŠ 34
102
V
13
812000
812007
312291
Ulica Istrskega odreda 
(do HŠ 48)
HŠ 48
99
V
14
812000
812008
312291
Ulica Istrskega odreda – Garibaldijeva ulica (do HŠ 15)
HŠ 18
302
V
15
812000
812009
312291
Vojkova ulica (do HŠ 15)
HŠ 15
116
V
16
812010
812013
312351
Ulica XXX. divizije (do HŠ 6)
812014
88
V
17
812010
812014
312351
Ulica XXX. divizije (do HŠ 6)
812013
109
V
18
812010
812015
812014
Ulica XXX. divizije (do HŠ 16)
HŠ 16
119
V
19
812020
812022
812021
Ulica XXX. divizije (do HŠ 20)
HŠ 20
74
V
20
812020
812023
812021
Fazanska ulica (odcep do HŠ 8)
HŠ 8
92
V
21
812020
812024
812021
Fazanska ulica (odcep do HŠ 7)
HŠ 7
138
V
22
812030
812031
312341
Ulica borcev NOB (do HŠ 24)
HŠ 24
93
V
23
812030
812032
312341
Ulica borcev NOB (do HŠ 39)
HŠ 39
66
V
24
812030
812033
312341
Ulica borcev NOB (do HŠ 33)
HŠ 33
57
V
25
812030
812034
312341
Ulica borcev NOB (do HŠ 22)
HŠ 20
43
V
26
812030
812035
312341
Ulica borcev NOB (do HŠ 21)
HŠ 21
94
V
27
812030
812036
312341
Ulica borcev NOB (do HŠ 12)
HŠ 12
86
V
28
812030
812037
312341
Ulica borcev NOB (do HŠ 7)
HŠ 7
85
V
29
812040
812041
312291
Kajuhova ulica
HŠ 27
100
V
30
812040
812042
312291
Podvozna cesta
HŠ 18
46
V
31
812050
812051
812052
Pot k izviru (odcep do HŠ 31)
HŠ 31
219
V
32
812050
812052
812093
Kampolin (odcep do HŠ 63)
HŠ 63
195
V
33
812060
812061
812008
Ulica Istrskega odreda 
(do HŠ 39)
HŠ 39
41
V
34
812070
812072
812008
Ulica Istrskega odreda – Bazovišča ulica (povezava)
812005
17
V
35
812080
812081
177242
Sv. Peter (odlagališče)
odlagališče
146
V
36
812090
812091
312291
Podvozna cesta 
(odcep do HŠ 40)
HŠ 40
115
V
37
812090
812092
312291
Vojkova ulica (do HŠ 47)
HŠ 45
227
V
38
812090
812093
812092
Uica Božidarja Jakca
HŠ 23
163
V
39
812090
812094
312291
Kosmačeva ulica
HŠ 74
198
V
40
812090
812095
312291
Kosovelova ulica
HŠ 48
134
V
41
812090
812096
312291
Kogojeva ulica
HŠ 24
143
V
42
812090
812097
312291
Kozinova ulica
HŠ 31
178
V
43
812090
812098
312083
Liminjanska cesta (do HŠ 41)
HŠ 41
104
V
44
812110
812111
312084
Liminjanska cesta (do HŠ 77)
HŠ 77
50
V
45
812120
812121
312085
Fazan (odcep do HŠ 5)
HŠ 5
58
V
46
812140
812141
312391
Čokova ulica – Kampolin
HŠ 45
422
V
47
812150
812153
312112
Ukmarjeva ulica (do HŠ 22)
HŠ 22
276
V
48
812150
812154
312081
Ukmarjeva ulica 
(povezava mimo parkirišča)
812153
167
V
49
812160
812161
312111
Obala (odcep do HŠ 113)
HŠ 113
122
V
50
812160
812162
812161
Obala (odcep do HŠ 119)
HŠ 119
81
V
51
812170
812172
812181
Obala (odcep do HŠ 120)
HŠ 120
206
V
52
812170
812173
312401
Obala (odcep do HŠ 130)
HŠ 130
99
V
53
812170
812175
812181
Seča (odcep do HŠ 191)
HŠ 191
176
V
54
812170
812176
812175
Seča (odcep do HŠ 192)
HŠ 192
72
V
55
812180
812181
312401
Obala (gostišče Koblar)
111
428
V
56
812180
812182
312401
Parkirišče dirkališče Lucija
parkirišče
43
V
57
812180
812183
312401
Cesta solinarjev 
(do recepcije HŠ 8)
HŠ 4
235
V
58
812180
812184
111
izvoz
812181
39
V
59
812190
812191
312113
Senčna pot (mimo AP Portorož do Podvozne ceste)
312081
1.780
V
60
812190
812192
312113
Semova ulica I
812191
206
V
61
812190
812193
812191
Semova ulica II
HŠ 19
122
V
62
812190
812194
812191
Senčna pot (do HŠ 77)
HŠ 77
96
V
63
812190
812195
812201
Senčna pot – povezava
812191
259
V
64
812190
812196
812195
Senčna pot (do HŠ 71)
HŠ 71
43
V
65
812190
812197
312271
Senčna pot (mimo parkirišča)
812191
114
V
66
812190
812198
812197
Senčna pot (do HŠ 7A)
HŠ 7A
104
V
67
812190
812199
812191
Senčna pot (do HŠ 4)
HŠ 4
111
V
68
812200
812201
111
Strma pot (AP Portorož)
812191
404
V
69
812200
812202
111
Kampolin (do HŠ 118)
HŠ 118
87
V
70
812200
812203
812202
Kampolin (do HŠ 113)
HŠ 113
12
V
71
812210
812211
312113
Obala 
(Hoteli Metropol – povezava)
312113
456
V
72
812210
812212
812214
Vesna (mimo HŠ 24)
812214
102
V
73
812210
812213
812211
Vesna (odcep do Hotela Roža)
HŠ 8
108
V
74
812210
812214
812211
Vesna (odcep pri hotelu Grand Casino)
812191
211
V
75
812220
812221
312271
Letoviška pot I
812191
672
V
76
812220
812222
812221
Letoviška pot II
812191
187
V
77
812220
812223
812222
Letoviška pot (do HŠ 20)
HŠ 20
38
V
78
812230
812231
629
Zatišje (do HŠ 11)
HŠ 11
116
V
79
812240
812241
312071
Lucan – Kampolin – Lucan (povezava)
312071
1.579
V
80
812240
812242
812241
Lucan (odcep do HŠ 34c)
HŠ 34C
119
V
81
812240
812243
812241
Lucan (odcep do HŠ 31C)
HŠ 31B
161
V
82
812240
812244
812241
Lucan (mimo HŠ 35)
812241
157
V
83
812250
812251
111
Kampolin (odcep do HŠ 115)
HŠ 115
365
V
84
812260
812261
312341
Kampolin
812241
716
V
85
812260
812262
812261
Kampolin (odcep do HŠ 47)
HŠ 47
453
V
86
812260
812263
812261
Kampolin (odcep do HŠ 51)
HŠ 51
190
V
87
812270
812271
312391
Liminjan – Lucan (do HŠ 10)
HŠ 10
681
V
88
812270
812272
812271
Kampolin (odcep do HŠ 39)
HŠ 39
127
V
89
812270
812273
812271
Lucan (odcep do HŠ 7A)
HŠ 7A
334
V
90
812280
812281
312231
Sv. Peter (Špehi – povezava)
812301
124
V
91
812290
812291
312231
Sv. Peter (Goreli – odcep do HŠ 87)
HŠ 87
209
V
92
812300
812301
312231
Sv. Peter – povezava 
(Špehi – Žbenca)
312231
788
V
93
812310
812311
312101
Vinjole (odcep do HŠ 29)
HŠ 29
342
V
94
812310
812312
812311
Vinjole (odcep do konca asfalta)
konec asfalta
99
V
95
812320
812321
312091
Vinjole (odcep do gozda mimo Krt do HŠ 17)
HŠ 17
917
V
96
812320
812322
812321
Vinjole (odcep do HŠ 6)
HŠ 6
121
V
97
812320
812323
812321
Vinjole (odcep do HŠ 9)
HŠ 9
76
V
98
812320
812325
812321
Vinjole 
(Ržentln – odcep do HŠ 13)
HŠ 13
205
V
99
812320
812326
812322
Vinjole (odcep do HŠ 4)
HŠ 3
166
V
100
812330
812331
140021
Seča (odcep do HŠ 33)
HŠ 33
765
V
101
812330
812332
312091
Seča (povezava)
812331
194
V
102
812330
812333
812331
Seča (do odcep za HŠ 36)
HŠ 36
104
V
103
812330
812334
812331
Seča (povezava)
812342
387
V
104
812340
812341
140021
Seča (odcep do HŠ 20)
HŠ 20
1.067
V
105
812340
812342
812341
Seča (odcep do HŠ 30A)
HŠ 30A
68
V
106
812340
812343
812341
Seča (odcep do HŠ 27)
HŠ 27
25
V
107
812340
812345
812341
Seča (odcep do HŠ 25)
HŠ 25
119
V
108
812340
812346
812341
Seča (odcep do HŠ 24)
HŠ 24
215
V
109
812340
812347
812341
Seča (Šargo – odcep do HŠ 22)
HŠ 22
129
V
110
812350
812351
140021
Parecag (odcep do HŠ 10E)
HŠ 10A
321
V
111
812350
812352
812351
Parecag (odcep do HŠ 11D)
HŠ 11D
33
V
112
812360
812361
140021
Parecag (odcep do HŠ 15)
HŠ 15
155
V
113
812370
812371
140021
Parecag (Nargocan) – občina Izola (Gočan)
HŠ 48
1.058
V
114
812370
812372
812371
Parecag (odcep do HŠ 41)
HŠ 41
80
V
115
812370
812373
140021
Parecag (Moškon)
812371
140
V
116
812370
812374
812371
Parecag (odcep do HŠ 34)
HŠ 34
643
V
117
812380
812381
140021
Parecag (odcep do HŠ 19)
HŠ 19
70
V
118
812390
812391
140021
Parecag 
(Tovrčič – odcep do HŠ 55)
HŠ 55
263
V
119
812400
812401
140021
Parecag (Špilugola – odcep do HŠ 170)
HŠ 170
424
V
120
812400
812402
812401
krak križišča
140021
16
V
121
812410
812411
813551
Parecag (odcep do HŠ 167A)
HŠ 167A
317
V
122
812420
812421
813551
Parecag (odcep do HŠ 165)
HŠ 165
196
V
123
812420
812422
312031
odsek mimo parkirišča
111
48
V
124
812430
812431
814611
Parecag 
(Fažolin – odcep do HŠ 102)
HŠ 102
706
V
125
812430
812432
812431
Parecag 
(povezava mimo HŠ 106)
813531
351
V
126
812430
812434
812431
Parecag (odcep do HŠ 139)
HŠ 139
49
V
127
812440
812441
814611
Parecag 
(povezava mimo vrtnarije)
814611
209
V
128
812450
812451
814611
Parecag (odcep do HŠ 100)
HŠ 100
114
V
129
812460
812461
814611
Parecag 
(Grbac – odcep do HŠ 94)
HŠ 94
230
V
130
812470
812471
814611
Parecag 
(Vižintin – odcep do HŠ 87)
HŠ 87
384
V
131
812480
812481
814611
Parecag (odcep do HŠ 86)
HŠ 86
275
V
132
812480
812482
812481
Parecag 
(Markežič – odcep do HŠ 84)
HŠ 84
50
V
133
812500
812501
312021
Sečovlje (od Italijanske šole) – Parecag (Čedola) – občina Izola (Griven)
občina Izola
1.812
V
134
812500
812502
812501
Parecag (odcep do HŠ 77A)
HŠ 74
147
V
135
812500
812503
812501
Parecag 
(Čedola – odcep do HŠ 62)
HŠ 62
247
V
136
812500
812504
812502
Parecag 
(Čedola – odcep do HŠ 73)
HŠ 73
48
V
137
812500
812505
812501
Sečovlje (odcep do Osnovne šole Sečovlje)
parkirišče
54
V
138
812520
812521
312021
Sečovlje 
(Košta – odcep do HŠ 54A)
HŠ 54A
44
V
139
812520
812522
312021
Sečovlje (povezava ob letališču)
628
1.298
V
140
812540
812541
312021
Sečovlje 
(Košta – odcep do HŠ 58A)
HŠ 58A
91
V
141
812550
812551
312061
Sečovlje 
(Kaštinjol – odcep do HŠ 90)
HŠ 90
52
V
142
812560
812561
312021
Sečovlje (odcep do razpotja)
razpotje
104
V
143
812570
812571
312021
Sečovlje 
(Zore – odcep do HŠ 99)
HŠ 99
203
V
144
812580
812581
312061
Sečovlje (odcep do HŠ 100)
HŠ 100
607
V
145
812590
812591
312021
Sečovlje (odcep do hš 121)
HŠ 121
192
V
146
812600
812601
312021
Sečovlje (odcep do HŠ 129A)
HŠ 129A
174
V
147
812610
812611
111
Sečovlje (odcep mimo letališča do HŠ 30)
HŠ 30
578
V
148
812620
812621
111
Sečovlje (odcep do HŠ 25)
HŠ 25
173
V
149
812630
812631
312021
Dragonja (odcep do Vrčič)
HŠ 3
974
V
150
812630
812632
312061
Sečovlje 
(odcep od KZ Lucija do HŠ 116)
HŠ 116
810
V
151
812630
812633
812631
Dragonja
812632
348
V
152
812630
812634
812631
Dragonja (odcep do HŠ 13)
HŠ 13
50
V
153
812630
812635
812631
Dragonja 
(Pišine – odcep do HŠ 19)
HŠ 19
66
V
154
812630
812636
812631
Dragonja (odcep do HŠ 9)
HŠ 9
106
V
155
812630
812637
812631
Dragonja 
(Pišine – odcep do HŠ 15)
HŠ 15
32
V
156
812640
812641
140021
Parecag (Cimparman – odcep 
do HŠ 58)
HŠ 58
344
V
157
812640
812642
812641
Parecag (Žibart – odcep do HŠ 61)
HŠ 61
397
V
158
812650
812651
312021
Sečovlje (Lonzan) – povezava
312021
824
V
159
812650
812653
312021
Lonzan – povezava I
812651
183
V
160
812650
812654
812651
Sečovlje (odcep do HŠ 144)
HŠ 144
24
V
161
812650
812656
812631
Dragonja (odcep do HŠ 4)
HŠ 4
62
V
162
812660
812661
140021
Parecag (odcep do HŠ 103)
HŠ 103
218
V
163
812670
812671
11
Dragonja (odcep do HŠ 42 – Ruda d.o.o.)
HŠ 42
352
V
164
812680
812681
312231
Dragonja (odcep do HŠ 55)
HŠ 55
104
V
165
812690
812691
312231
Dragonja (odcep do HŠ 62)
HŠ 62
110
V
166
812700
812701
312231
Dragonja (odcep do HŠ 80)
HŠ 80
137
V
167
812700
812702
312231
mejni prehod Sečovlje
mejni prehod
185
V
168
812710
812711
312231
Dragonja (odcep do HŠ 90)
HŠ 90
41
V
169
812730
812731
312231
Dragonja (odcep do HŠ 106)
HŠ 106
94
V
170
812750
812751
628
Sečovlje (odcep do HŠ 6)
HŠ 6
177
V
171
812760
812761
812301
Sv. Peter (Kozloviči, Sikuri – odcep do HŠ 114)
HŠ 114
779
V
172
812770
812771
312421
Liminjanska cesta (Krastl)
križišče
327
V
173
812770
812773
312391
Liminjanska cesta 
(odcep do HŠ 94G)
HŠ 94G
63
V
174
812780
812781
312261
Lucija – Liminjan – občina Izola (M. Ševa)
312071
1.220
V
200 – Izola
175
812790
812791
312231
Sv. Peter (povezava)
312231
118
V
176
812790
812792
812791
Sv. Peter (odcep do HŠ 54)
HŠ 54
24
V
177
812790
812793
812791
Sv. Peter (odcep do HŠ 48)
HŠ 48
29
V
178
812800
812801
312231
Sv. Peter (odcep do razpotja)
poljska pot
93
V
179
812810
812811
312231
Nova vas nad Dragonjo (povezava – Kortine)
312231
803
V
180
812820
812821
140051
Lucija (rezervoar) – Vinjole – občina Izola
140051
1.118
V
97 – Izola
181
812830
812831
312231
Nova vas nad Dragonjo (skozi vas do spomenika)
312231
348
V
182
812830
812832
812831
Nova vas nad Dragonjo (povezava)
812841
59
V
183
812840
812841
312231
Nova vas nad Dragonjo (skozi vas do rezervoarja)
HŠ 26
382
V
184
812840
812842
812841
Nova vas nad Dragonjo (povezava od HŠ 24 do HŠ 26)
812841
197
V
185
812850
812851
312251
Padna (pokopališče – Kortina)
cerkev
230
V
186
812860
812861
312251
Padna – povezava I
312251
372
V
187
812860
812862
812861
Padna (odcep do HŠ 32)
HŠ 32
58
V
188
812860
812863
812861
Padna (povezava mimo HŠ 28)
812862
39
V
189
812860
812864
812861
Padna (Sv. Blaž)
cerkev
25
V
190
812860
812865
812861
Padna (odcep do HŠ 47)
HŠ 47
24
V
191
812860
812866
812861
Padna (odcep do HŠ 51)
HŠ 51
17
V
192
812860
812867
312251
Padna – povezava II
812861
150
V
193
812860
812868
812867
Padna (odcep do HŠ 58)
HŠ 58
20
V
194
812860
812869
812867
Padna (odcep do HŠ 65C)
HŠ 65C
64
V
195
812870
812871
312251
Padna (odcep do HŠ 10 A)
HŠ 10A
35
V
196
812880
812882
812941
Mirni kot
HŠ 7
103
V
197
812880
812883
812882
Mirni kot (odcep do parkirišča)
parkirišče
16
V
198
812880
812884
312411
Stara cesta (do HŠ 16A)
HŠ 16B
51
V
199
812880
812885
812881
Stara cesta (do HŠ 5C)
HŠ 5C
83
V
200
812880
812886
312411
Stara cesta (do HŠ 16F)
HŠ 16D
61
V
201
812880
812887
312411
Stara cesta (do HŠ 14)
HŠ 14
40
V
202
812890
812891
312941
Cvetna pot
312271
383
V
203
812890
812892
812891
Cvetna pot (do HŠ 17)
HŠ 17
46
V
204
812890
812893
812894
Cvetna pot (do nove hiše)
812881
56
V
205
812890
812894
812891
Cvetna pot (do HŠ 11)
HŠ 11
84
V
206
812900
812901
629
Prečna pot I
312411
180
V
207
812900
812902
812901
Prečna pot (odcep do HŠ 10)
HŠ 10
54
V
208
812900
812903
812902
Prečna pot (odcep do HŠ 20)
HŠ 20
61
V
209
812900
812904
312411
Prečna pot II (mimo hotela Riviera)
312114
358
V
210
812900
812905
812904
Stopniška pot (do HŠ 3)
HŠ 3
97
V
211
812910
812911
812881
Stopniška pot (mimo hotela Jadranka)
812901
263
V
212
812920
812921
312114
Med vrtovi (do Sončna pot 12A)
HŠ 12A
439
V
213
812920
812922
812922
Med vrtovi (odcep do HŠ 6)
HŠ 6
52
V
214
812930
812931
312114
Solinska pot (do HŠ 14)
HŠ 14
275
V
215
812940
812941
812881
Stara cesta (Terme)
312271
207
V
216
812950
812951
312114
Solinska pot (do HŠ 5)
HŠ 5
141
V
217
812960
812962
312361
Pod anteno (odcep do HŠ 24)
HŠ 24
215
V
218
812960
812963
812962
Pod anteno (odcep do HŠ 3A)
HŠ 3A
68
V
219
812960
812964
812962
Pod anteno (odcep do HŠ 11)
HŠ 11
34
V
220
812960
812965
312361
Sončna pot – Med vrtovi (It. gimnazija)
HŠ 8
141
V
221
812960
812966
812965
Sončna pot 
(odcep do HŠ 20B – vrtec)
HŠ 20B
64
V
222
812970
812971
629
Belokriška cesta – Sončna pot (povezava)
312361
106
V
223
812970
812972
812971
K Sončni poti
HŠ 16
193
V
224
812980
812982
312381
Lepa cesta (odcep do HŠ 37C)
HŠ 37C
99
V
225
812980
812983
312381
Lepa cesta (odcep do HŠ 37A)
HŠ 37A
175
V
226
812980
812984
312115
Lepa cesta (odcep do HŠ 52A)
HŠ 52A
227
V
227
812980
812985
812984
Lepa cesta (odcep do HŠ 48A)
HŠ 48A
72
V
228
812990
812992
312371
Vilfanova ulica (do HŠ 19)
HŠ 19
114
V
229
813010
813011
312114
Pot pomorščakov
312371
438
V
230
813010
813012
813011
Pot pomorščakov (odcep 
do Vilfanova ulica HŠ 8)
HŠ 8
156
V
231
813010
813013
813011
Pot pomorščakov (odcep proti HŠ 35)
HŠ 35
202
V
232
813010
813014
813013
Pot pomorščakov 
(odcep do HŠ 20)
HŠ 20
135
V
233
813010
813015
813013
Pot pomorščakov 
(odcep do HŠ 15)
HŠ 15
41
V
234
813010
813016
813011
Pot pomorščakov 
(odcep do HŠ 13B)
HŠ 13B
95
V
235
813020
813021
312114
Fizine (odcep do HŠ 9)
HŠ 9
67
V
236
813030
813031
312114
Fizine (odcep do HŠ 13)
HŠ 13
208
V
237
813030
813032
813031
Fizine (odcep do HŠ 5)
HŠ 5
29
V
238
813040
813041
629
Belokriška cesta 
(odcep do HŠ 39)
HŠ 39
156
V
239
813050
813051
629
Belokriška cesta 
(odcep do HŠ 80A)
HŠ 80A
256
V
240
813060
813061
312115
Ladjedelniška reber 
(odcep do HŠ 1)
HŠ 1
103
V
241
813070
813071
312201
Ulica Ivana Regenta – Razgled
313081
715
V
242
813070
813072
813071
Ulica Ivana Regenta (do HŠ 42)
HŠ 42
86
V
243
813080
813081
312201
Razgled
813071
661
V
244
813080
813082
813081
Ulica Ivana Regenta (do HŠ 34)
HŠ 34
46
V
245
813090
813091
813071
Razgled (mimo HŠ 3)
813081
229
V
246
813100
813101
312201
Ulica Ivana Regenta (do HŠ 38)
HŠ 38
37
V
247
813110
813112
312201
Arze (odcep do HŠ 4)
HŠ 4
216
V
248
813120
813121
813131
Oljčna pot (Mogoron – odcep do HŠ 18A)
HŠ 18A
648
V
249
813120
813122
813121
Oljčna pot (Mogoron – odcep do HŠ 17A)
HŠ 17A
63
V
250
813120
813123
813121
Oljčna pot (odcep do HŠ 6)
HŠ 6
44
V
251
813120
813124
813121
Grudnova ulica (do HŠ 7)
HŠ 7
73
V
252
813130
813131
814621
Oljčna pot (od pokopališča 
do parkirišča)
814013
273
V
253
813140
813141
312201
Fiesa (odcep do HŠ 46)
HŠ 46
237
V
254
813140
813142
813141
Fiesa (odcep do HŠ 17)
HŠ 17
104
V
255
813150
813151
312201
Fiesa (odcep do HŠ 28)
HŠ 28
206
V
256
813160
813161
312201
Fiesa (povezava skozi kamp Fiesa)
312201
347
V
257
813180
813181
312281
Dantejeva ulica 
(odcep do HŠ 33)
HŠ 33
89
V
258
813190
813191
813895
Fornače (do hotela Bernardin – HŠ 15)
HŠ 15
535
V
259
813200
813201
312221
Šentjane – povezava I
312221
1.197
V
260
813200
813202
813201
Šentjane (odcep do HŠ 13A)
HŠ 13A
109
V
261
813200
813203
813201
Strunjan (odcep do HŠ 11C)
HŠ 11C
467
V
262
813200
813204
812201
Šentjane (odcep do HŠ 59)
HŠ 59
173
V
263
813210
813211
312221
Šentjane (odcep do HŠ 57)
HŠ 57
112
V
264
813220
813221
312221
Belokriška cesta
HŠ 44B
255
V
265
813230
813231
312221
Portorož (Šentjane – odcep do HŠ 57 v naselju Strunjan)
HŠ 57
136
V
266
813240
813241
312071
Strunjan (odcep do HŠ 70)
HŠ 70
1.228
V
267
813240
813242
813241
Strunjan (odcep do HŠ 68)
HŠ 68
56
V
268
813240
813243
813241
Strunjan (odcep do HŠ 66)
HŠ 66
256
V
269
813250
813251
629
Belokriška cesta 
(odcep do HŠ 50)
HŠ 50
55
V
270
813260
813261
629
Belokriška cesta 
(odcep do HŠ 42C)
HŠ 42C
128
V
271
813270
813271
629
Belokriška cesta 
(odcep do HŠ 12)
HŠ 12
257
V
272
813270
813272
813271
Belokriška cesta 
(odcep do HŠ 28B)
HŠ 28B
130
V
273
813280
813281
629
Koprska cesta 
(Križman – odcep do HŠ 27)
HŠ 27
463
V
274
813280
813282
813281
Koprska cesta (odcep do HŠ 17)
HŠ 17
42
V
275
813300
813301
312121
Seča (odcep do HŠ 200A)
HŠ 200A
124
V
276
813300
813302
312121
Seča (Kamp Lucija – odcep do HŠ 204)
HŠ 205
53
V
277
813310
813311
312121
Seča (odcep do HŠ 158)
HŠ 158
54
V
278
813320
813321
312121
Seča (odcep do HŠ 160)
HŠ 160
176
V
279
813330
813331
312121
Seča (odcep do HŠ 164)
HŠ 164
248
V
280
813340
813341
312121
Seča (odcep do HŠ 136)
HŠ 136
188
V
281
813340
813342
312121
Seča (odcep do HŠ 147)
HŠ 147
415
V
282
813350
813351
312121
Seča (odcep do HŠ 135)
HŠ 135
187
V
283
813360
813361
312121
Seča – povezava VI
312121
465
V
284
813370
813371
312121
Seča (odcep do HŠ 108)
HŠ 108
73
V
285
813380
813381
111
Seča (odcep do HŠ 186A)
HŠ 186A
185
V
286
813390
813391
312141
Seča (odcep do HŠ 123)
HŠ 123
202
V
287
813400
813401
312121
Seča (odcep do HŠ 122)
HŠ 122
617
V
288
813410
813411
312141
Seča (odcep do HŠ 119)
HŠ 119
140
V
289
813420
813421
312141
Seča (odcep mimo Sv. Jerneja do HŠ 97)
HŠ 97
162
V
290
813420
813422
312141
Seča 
(mimo obrata Droga do mostu)
most
69
V
291
813430
813431
312131
Seča (odcep do HŠ 100)
HŠ 100
86
V
292
813440
813441
111
Seča – povezava I 
(skozi naselje)
140021
220
V
293
813440
813442
813441
Seča 
(Paderno – odcep do HŠ 76)
HŠ 76
300
V
294
813440
813443
813442
Seča (Paderno – odcep do HŠ 74A)
HŠ 74A
121
V
295
813450
813451
111
Seča – povezava II (Paderno)
140021
683
V
296
813450
813452
813451
Seča (odcep do HŠ 51)
HŠ 51
54
V
297
813450
813453
813451
Seča (mimo HŠ 89)
813462
38
V
298
813460
813461
111
Seča – povezava III (Bardas)
813451
363
V
299
813460
813462
813451
Seča (odcep do HŠ 87)
HŠ 87
216
V
300
813470
813471
312141
Seča (odcep do HŠ 118)
HŠ 118
42
V
301
813480
813481
111
Seča (odcep do HŠ 41)
HŠ 41
100
V
302
813490
813491
111
Parecag (odcep do HŠ 184)
HŠ 184
221
V
303
813500
813501
140021
Seča (odcep do HŠ 50)
HŠ 50
264
V
304
813500
813502
813501
Seča (odcep do HŠ 47)
HŠ 47
57
V
305
813510
813511
813551
Seča (odcep do HŠ 40)
HŠ 40
123
V
306
813520
813521
111
Seča – povezava IV (od gostišča pri Tinetu)
140021
137
V
307
813530
813531
312031
Parecag (odcep proti Glavina)
812432
264
V
308
813540
813541
312091
Seča 
(Vižnaver – odcep do HŠ 18)
HŠ 18
752
V
309
813540
813543
312091
Seča (odcep do HŠ 6)
HŠ 6
229
V
310
813550
813551
312031
Parecag – povezava (mimo parkirišča do Sv.Križa)
140021
996
V
311
813560
813561
312211
Camping – kolesarska pot
813565
614
V
312
813560
813562
998001
Strunjan (Karbonar – odcep do HŠ 63)
HŠ 63
221
V
313
813560
813564
998001
Strunjan (Karbonar – odcep do HŠ 51C)
HŠ 51C
114
V
314
813560
813565
998001
Strunjan (Karbonar – odcep do HŠ 60A)
HŠ 60A
75
V
315
813570
813571
640571
Strunjan (Karbonar – odcep do HŠ 48A)
HŠ 48A
156
V
316
813570
813572
813571
Strunjan povezava (Karbonar)
813561
195
V
317
813580
813581
640571
Strunjan (odcep do HŠ 74K)
HŠ 74
135
V
318
813590
813591
813581
Strunjan (odcep do HŠ 73)
HŠ 73
328
V
319
813610
813611
813621
Strunjan (Marzane – odcep do HŠ 86A)
HŠ 86
258
V
320
813610
813612
813611
Strunjan (odcep do HŠ 84)
HŠ 84
548
V
321
813610
813613
813611
Strunjan (odcep do HŠ 79)
HŠ 79
70
V
322
813620
813621
177117
Strunjan (Marčane – odcep do HŠ 87)
HŠ 85
388
V
323
813630
813631
177117
Strunjan 
(Viaro – odcep do HŠ 93)
HŠ 93
481
V
324
813630
813632
813631
Strunjan (odcep do HŠ 91B)
HŠ 91
74
V
325
813640
813641
312151
Strunjan – povezava I (Marčane)
140061
447
V
326
813640
813642
813641
Strunjan (Marčane – odcep do HŠ 100)
HŠ 100
113
V
327
813650
813651
640091
Strunjan 
(Ronek – odcep do HŠ 119)
HŠ 119
386
V
328
813660
813661
813651
Strunjan – povezava II
813651
254
V
329
813670
813671
813651
Strunjan (odcep do HŠ 119A)
813661
46
V
330
813670
813672
813661
Strunjan (odcep do HŠ 119C)
HŠ 119C
30
V
331
813690
813691
640091
Strunjan (odcep do HŠ 115B)
HŠ115B
116
V
332
813700
813701
640091
Strunjan (odcep do HŠ 115)
HŠ 115
63
V
333
813710
813711
640091
Strunjan 
(Borgola – odcep do HŠ 132)
HŠ 132
52
V
334
813720
813721
640091
Strunjan 
(Borgola – odcep do HŠ 130)
HŠ 130
79
V
335
813730
813731
640091
Strunjan 
(Borgola – odcep do HŠ 128)
HŠ 128
110
V
336
813740
813741
814631
Strunjan (odcep do HŠ 135)
HŠ 135
101
V
337
813750
813751
814631
Strunjan (odcep do HŠ 133)
HŠ 133
37
V
338
813750
813752
814631
Strunjan (odcep do VVZ Elvire Vatovec HŠ 140)
HŠ 140
81
V
339
813760
813761
312151
Strunjan (odcep do HŠ 146)
HŠ 146
301
V
340
813760
813762
813761
Strunjan (odcep do HŠ 134C)
HŠ 134C
32
V
341
813760
813763
813761
Strunjan (odcep do HŠ 137)
HŠ 137
95
V
342
813810
813811
312201
Fiesa – Pacug
312211
784
V
343
813820
813821
312201
Fiesa (odcep do HŠ 56)
HŠ 56
133
V
344
813830
813831
312114
Hoteli Bernardin
813842
460
V
345
813830
813832
813831
Ladjedelniška reber
813831
232
V
346
813840
813841
312114
Obala – Bernardin
HŠ 4f
254
V
347
813840
813842
813841
Vilfanova ulica II
813831
185
V
348
813850
813851
813811
Pacug (odcep do HŠ 32)
HŠ 32
309
V
349
813850
813852
813851
Pacug (odcep do HŠ 24)
HŠ 25A
250
V
350
813860
813861
813851
Pacug (odcep do HŠ 16B)
HŠ 16B
228
V
351
813860
813863
813861
Pacug (odcep do HŠ 13)
HŠ 13
48
V
352
813880
813881
813811
Pacug (odcep do HŠ 19)
HŠ 19
16
V
353
813890
813891
312281
Dantejeva ulica (rampa ob vstopu v središče) – Cankarjevo nabrežje – Kidričevo nabrežje – Stjenkova ulica – Prešernovo nabrežje (punta)
HŠ 17
1.506
V
354
813890
813892
813891
AP Piran
813891
136
V
355
813890
813893
813891
križišče pri vstopu v mesto 
(čez parkirišče)
813895
86
V
356
813890
813894
813891
Kidričevo naselje – Stjenkova ulica (mimo hotela Piran)
813891
219
P
357
813890
813895
312281
krožišče ob vstopu v mesto
312281
71
V
358
813890
813896
813895
križišče pri vstopu v mesto (prečna povezava)
312281
37
V
359
813900
813901
813891
Tartinijev trg (AP)
813891
33
V
360
813910
813911
813921
Ulica IX. korpusa
813901
164
P
361
813910
813912
813911
Ulica IX. korpusa (do HŠ 3)
HŠ 3
21
P
362
813920
813921
814621
Bolniška ulica
813961
151
P
363
813920
813922
813921
Kajuhova ulica
HŠ 8
24
P
364
813920
813923
813921
Vrtna ulica
813951
176
P
365
813930
813931
813921
Istrska ulica
813911
36
P
366
813940
813941
813921
Kumarjeva ulica
813911
37
P
367
813950
813951
813131
Rozmanova ulica II
813921
476
P
368
813950
813952
813951
Rozmanova ulica (do HŠ 17)
HŠ 17
27
P
369
813950
813953
813951
Rozmanova ulica I
813923
52
P
370
813960
813961
813891
Tomšičeva ulica – Trg bratstva – Ulica svobode
813921
419
P
371
813960
813962
813961
Ulica svobode (do HŠ 121)
HŠ 121
11
P
372
813960
813963
813961
Ulica svobode (do HŠ 32)
HŠ 32
15
P
373
813960
813964
813961
Ulica svobode (do HŠ 99)
HŠ 99
17
P
374
813960
813965
813961
Ulica svobode (do HŠ 77)
HŠ 77
21
P
375
813960
813966
813961
Ulica svobode (do HŠ 7)
HŠ 7
9
P
376
813970
813971
813891
Grudnova ulica (do HŠ 18)
HŠ 18
105
P
377
813980
813981
813891
Župančičeva ulica
813971
295
P
378
813980
813982
813981
Tomšičeva ulica (do HŠ 9)
HŠ 9
40
P
379
813990
813991
813891
Matteottijeva ulica
HŠ 15
148
P
380
813990
813992
813991
Vodnikov trg
814012
42
P
381
813990
813993
813992
Vodnikov trg (do HŠ 6)
HŠ 6
28
P
382
814010
814011
813961
Alma Vidova ulica
HŠ 37
151
P
383
814010
814012
814011
Prežihova ulica
HŠ 15
107
P
384
814010
814013
814011
Aškerčeva ulica
813131
149
P
385
814020
814021
813891
Marxova ulica
HŠ 37
184
P
386
814020
814022
814021
Marxova ulica – Alma Vivoda ulica (povezava)
814011
16
P
387
814030
814031
813891
Trg bratstva – Gortanova ulica
813951
266
P
388
814030
814032
814031
Marušičeva ulica
814031
113
P
389
814030
814033
814032
Gradnikov trg
814021
24
P
390
814030
814034
814031
Gortanova ulica (do HŠ 13)
HŠ 13
25
P
391
814040
814041
813891
Goriška ulica
813961
46
P
392
814050
814051
813891
Bidovčeva ulica
813961
52
P
393
814060
814061
813891
Leninova ulica
813961
68
P
394
814070
814071
813891
Ulica Janka Premrla Vojka
813961
87
P
395
814080
814081
813891
Engelsova ulica
813961
102
P
396
814080
814082
814071
povezava (Vojkova ulica – Engelsova ulica)
814081
21
P
397
814080
814083
814081
Pristaniška ulica
813901
70
P
398
814090
814091
813911
Verdijeva ulica – Gregorčičeva ulica – Prečna ulica
813891
430
P
399
814090
814092
814091
Prvomajski trg I
814101
35
P
400
814100
814101
813911
Trubarjeva ulica – Bonifacijeva ulica
814111
308
P
401
814100
814102
814101
Trubarjeva ulica (do HŠ 38)
HŠ 38
16
P
402
814100
814103
814101
Prvomajski trg II
814091
36
P
403
814110
814111
813891
Pusterla – Adamičeva ulica
813911
417
P
404
814120
814121
813891
Partizanska ulica – Zelenjavni trg
814101
153
P
405
814130
814131
813891
Savudrijska ulica
814141
147
P
406
814140
814141
814101
Vodopivčeva ulica – Grajska ulica – Mašerova ulica
814111
178
P
407
814140
814142
814141
Pusterla (povezava)
814111
20
P
408
814140
814143
814141
Mašerova ulica
HŠ 9
33
P
409
814150
814151
814101
Rakovčeva ulica
814141
43
P
410
814160
814161
814101
Gallusova ulica
814141
46
P
411
814170
814171
814101
Budičinova ulica
814161
58
P
412
814180
814181
814101
Gramscijeva ulica
814141
30
P
413
814180
814182
814181
Gramscijeva ulica 
(do Gallusove ulice)
814161
24
P
414
814180
814183
814181
Garibaldijeva ulica I
814141
44
P
415
814190
814191
814141
Garibaldijeva ulica II
814111
62
P
416
814200
814201
814141
Vodopivčeva ulica (do Garibaldijeve ulice)
814191
43
P
417
814210
814211
814101
Trubarjeva ulica (do Garibaldijeve ulice)
814191
114
P
418
814210
814212
814211
Trubarjeva ulica
814101
27
P
419
814220
814221
814101
Trubarjeva ulica (do Vodopivčeve ulice)
814141
24
P
420
814230
814231
814121
Levstikova ulica
814131
63
P
421
814240
814241
813891
Kosovelova ulica
814091
63
P
422
814250
814251
813891
Vidalijeva ulica
814131
106
P
423
814260
814261
814251
Zelenjavni trg
814121
66
P
424
814270
814271
814121
Trinkova ulica
813891
60
P
425
814270
814272
814271
Trinkova ulica (do HŠ 2)
HŠ 2
23
P
426
814280
814281
813891
Teslova ulica
814251
63
P
427
814290
814291
813891
Tomažičeva ulica
814131
46
P
428
814300
814301
814091
Mazzinijeva ulica
814311
38
P
429
814310
814311
814131
Obzidna ulica I
814241
45
P
430
814320
814321
814121
Obzidna ulica II
814131
46
P
431
814330
814331
814231
Kogojeva ulica
814091
24
P
432
814340
814341
813891
Gregorčičeva (do HŠ 6)
HŠ 6
54
P
433
814350
814351
814091
Vivantejeva ulica
814101
48
P
434
814360
814361
813891
Gregorčičeva ulica (do HŠ 22)
HŠ 22
46
P
435
814370
814371
814091
Ribiška ulica
814101
51
P
436
814380
814381
813891
Gregorčičeva ulica (povezava)
814091
24
P
437
814390
814391
814091
Kriva ulica
814101
57
P
438
814400
814401
813891
Vegova ulica (do HŠ 14)
HŠ 14
95
P
439
814410
814411
814091
Galilejeva ulica
814111
83
P
440
814420
814421
814091
Gregorčičeva (do HŠ 54)
HŠ 54
29
P
441
814420
814422
814421
Gregorčičeva 
(do Galilejeva ulica)
814411
12
P
442
814430
814431
813891
Resslova ulica
813891
86
P
443
814440
814441
813891
Miljska vrata – Turšičev trg
813891
76
P
444
814450
814451
814621
Ulica IX. korpusa (do parkirišča pri obzidju)
parkirišče
19
V
445
814460
814461
814401
Vilharjeva ulica
814411
34
P
446
814470
814471
312271
Koprska cesta (odcep do HŠ 3A)
HŠ 3A
98
V
447
814510
814511
812201
Strma pot (do HŠ 9)
HŠ 9
81
V
448
814520
814521
812861
Padna (odcep do HŠ 65A)
HŠ 65A
62
V
449
814530
814531
812781
Liminjan (odcep do HŠ 21)
HŠ 21
76
V
450
814540
814541
812781
Liminjan (odcep do HŠ 12)
HŠ 15
255
V
451
814540
814542
814541
Lucija (Liminjan HŠ 19C
HŠ 19C
106
V
452
814560
814561
813191
MBP Piran – Fornače – Obala 4f
813841
637
P
453
814590
814591
312391
Limijan (do obrtne cone)
812772
161
V
454
814600
814601
312231
Sv. Peter – povezava (Plenca, Koščiči, Šterenci, Kozloviči)
812301
1.775
V
455
814610
814611
312031
Parecag (Gorgo – Čedola)
812501
1.261
V
456
814610
814612
312031
Parecag (Gorgo) – Sečovlje (Slovenska OŠ)
312021
768
V
457
814610
814613
814611
Parecag (Gorko – povezava)
814612
70
V
458
814610
814614
814612
Sečovlje (odcep do igrišča OŠ Strunjan)
114
V
459
814610
814615
814612
Sečovlje (odcep do vrtec Strunjan)
vrtec
36
V
460
814620
814621
312201
Ulica IX. korpusa (od pokopališča)
813911
539
V
461
814630
814631
312151
Strunjan (odcep mimo Sv. Marije – do HŠ 144)
rampa
464
V
V … vsa vozila, P … pešci
SKUPAJ:
100.370 m
8. člen 
Javne poti za kolesarje (KJ) so:
Zap. št.
Številka ceste
Številka 
odseka
Začetek 
odseka
Potek odseka
Konec 
odseka
Dolžina odseka 
v občini 
[m]
Namen uporabe
Preostala 
dolžina odseka v sosednji občini 
[m]
1
998000
998001
813561
kolesarska pot – tunel
812191
779
K
2
998010
998011
812522
Sečovlje (mejni prehod)
111
50
K
K … kolesarji
SKUPAJ:
829 m
9. člen 
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10 – ZCes-1) pridobljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, št. 37162-3/2018-149 z dne 26. 9. 2018.
10. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v Občini Piran (Uradne objave Primorskih novic, št. 15/09).
11. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-8/2018
Piran, dne 2. oktobra 2018
Župan 
Občine Piran 
Peter Bossman l.r.
Il Sindaco del Comune di Pirano, visto l’art. 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 94/07 – Testo Consolidato Ufficiale, 27/08 – Sentenza della Corte Costituzionale, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Sentenza della Corte Costituzionale, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – Sentenza della Corte Costituzionale, 11/18 – ZSPDSLS-1 e 30/18) e l’art. 31 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale Repubblica di Slovenia, nn. 5/14 – Testo Consolidato Ufficiale, 35/17 e 43/18)
P R O M U L G A    I L   S E G U E N T E   D E C R E T O 
sulla classificazione delle strade comunali nel Comune di Pirano, 
approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano nella 32ª seduta ordinaria del 2 ottobre 2018.
N. 371-8/2018
Pirano, 2 ottobre 2018
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Peter Bossman m.p.
Il Consiglio comunale del Comune di Pirano, vista la Legge in materia delle strade (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 109/10, 48/12 e 36/14 – Sentenza della Corte Costituzionale e 46/15) e l’art. 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 5/14 – Testo Consolidato Ufficiale, nn. 35/17 e 43/18), nella 32ª seduta ordinaria del 2 ottobre 2018 approva il seguente
D E C R E T O 
sulla classificazione delle strade comunali nel Comune di Pirano
Art. 1 
Il presente Decreto definisce la classificazione delle strade comunali secondo le rispettive categorie e la destinazione d'uso riguardo alla tipologia della circolazione stradale che interessa le stesse.
Art. 2 
Le strade comunali sono classificate come strade locali (con la sigla LC), strade pubbliche (con la sigla JP) e itinerari ciclabili pubblici (con la sigla KJ).
– Le strade locali sono strade che congiungono i centri abitati nel Comune di Pirano con i centri abitati dei comuni limitrofi, con i centri abitati e parti degli stessi nel Comune di Pirano, come pure le strade che rappresentano importanti vie di comunicazione e si allacciano a strade della medesima categoria o di una categoria superiore;
– Le strade pubbliche sono le vie di comunicazione che congiungono i centri abitati o parti degli stessi nel Comune di Pirano e non soddisfano ai criteri prescritti per strade locali o sono destinate solo a determinati tipi di circolazione stradale (strade e sentieri urbani, strade e sentieri di borgata, percorsi ciclabili, pedonali, equestri, di caccia e simili);
– Gli itinerari ciclabili pubblici sono destinati alla circolazione dei ciclisti all'interno del Comune e tra i Comuni stessi.
Art. 3 
Le strade locali degli insediamenti di Lucia, Pirano e Portorose sono classificate nelle seguenti sottocategorie:
– Strade urbane convergenti (con la sigla LZ), che sono destinate a convergere e a collegare i flussi del traffico dalle singole zone dei centri abitati di Lucia, Portorose e Pirano alle strade della stessa categoria o di categoria superiore;
– Strade urbane di quartiere (con la sigla LK) che, come la continuazione delle strade di categoria superiore, sono destinate all'accesso a unità territoriali circoscritte (quartieri residenziali condominiali e costruzioni individuali, zone industriali, centri commerciali e ricreativi, e simili) nelle singole aree dei centri abitati di Lucia, Pirano e Portorose.
Art. 4 
Le strade locali (LC) sono definite come segue:
N. 
progr.
Numero della strada
Numero del tratto 
stradale
Inizio 
del tratto stradale
Percorso del tratto stradale
Fine 
del tratto stradale
Lunghezza 
del tratto stradale 
nel Comune 
[m]
Destinazione d'uso
Lunghezza rimanente del tratto stradale nel Comune limitrofo 
[m]
1
140020
140021
111
Sezza – Parezzago – Comune di Isola
140041
3.607
V
854 – Isola
2
140030
140031
11
Padna (Na Škufeljci) – Comune di Isola
140041
181
V
2.690 – Isola
3
140050
140051
140021
Comune di Isola – Vignole – Lucia
111
2.091
V
1.603 – Isola
4
140060
140061
177115
Comune di Isola – Strugnano (Ronco, Centro)
312151
903
V
1.770 – Isola
5
177110
177116
111
Comune di Isola – Strugnano (Valle di Strugnano)
111
134
V
1.721 – Isola
6
177110
177117
111
Strugnano – tratto di collegamento (Centro)
312151
652
V
7
177240
177242
177231
Comune Città di Capodistria – Sv. Peter (Brnjica) – Dragogna (Incrocio)
312231
1.142
V
2.588 – Capodistria
8
177240
177243
177242
Un segmento dell'intersezione
312231
24
V
9
312020
312021
111
Sicciole-Lonzano-Dragogna
628
3.937
V
10
312030
312031
111
Parezzago 
(Gorgo – passando i Glavina)
140021
910
V
11
312060
312061
312021
Sicciole 
(Scuola italiana – S. Onofrio)
chiesa
1.611
V
12
312070
312071
111
Luzzano (Na prevalu) – Luzzano – Comune di Isola
140051
2.043
V
1.914 – Isola
13
312090
312091
111
Sezza (Debernardo) – Nosedo – Comune di Isola
140022
2.218
V
1.285 – Isola
14
312100
312101
140051
Lucia-Vignole
312091
517
V
15
312100
312102
312101
Un segmento dell’intersezione
140051
11
V
16
312120
312121
111
Sezza (Trattoria Pri Tinetu – pista go-kart)
312401
2.583
V
17
312130
312131
111
Sezza – Droga – S. Bortolo
111
596
V
18
312140
312141
312131
Sezza (Droga – canale di S. Bortolo – promontorio di Sezza – numero civico 143)
numero civico 143
2.083
V
19
312150
312151
111
Strugnano (lungo le saline – parcheggio)
Lungomare
1.488
V
20
312200
312201
629
Strada di Croce Bianca – Arse (Croce Bianca, cimitero) – Fiesso (Lungomare)
813811
1.903
V
21
312210
312211
312151
Strugnano – Portorose (Strada di Croce Bianca)
629
3.802
V
22
312210
312212
312211
Segmento dell’intersezione
629
41
V
23
312220
312221
629
Trattoria Valeta (Strada di Capodistria, numero civico 13) – Sentiane – Strada di Croce Bianca
312211
1.763
V
24
312230
312231
11
Dragogna – Sv. Peter – Nova vas nad Dragonjo – Comune di Capodistria
177231
7.400
V
458 – Capodistria
25
312240
312241
11
Dragogna (Rota) – Sv. Peter (Ivankovec)
312231
1.204
V
26
312250
312251
11
Padna (Orešje, Na steni, Na vrhu, Frata) – Nova vas nad Dragonjo
312231
3.546
V
V – veicoli
TOTALE:
46.390 m
Art. 5 
Le strade urbane convergenti (LZ) sono definite come segue:
N. 
progr.
Numero della strada
Numero del tratto 
stradale
Inizio 
del tratto stradale
Percorso del tratto stradale
Fine 
del tratto stradale
Lunghezza 
del tratto stradale 
nel Comune 
[m]
Destinazione d'uso
Lunghezza rimanente del tratto stradale nel Comune limitrofo 
[m]
1
312080
312081
312112
Strada del Sottopassaggio II
111
184
V
2
312080
312082
111
Strada del Sottopassaggio I
312083
127
V
3
312080
312083
312082
Strada di Limignano (tra le rotatorie)
312323
364
V
4
312080
312084
312083
Strada di Limignano
312085
172
V
5
312080
312085
312391
Strada di Limignano – Fasano
140051
233
V
6
312110
312111
111
Lungomare (fino alla rotatoria di Lucia)
312401
467
V
7
312110
312112
312111
Lungomare
312113
249
V
8
312110
312113
312081
Lungomare
312271
1.182
V
9
312110
312114
312271
Lungomare – Strada dei Distaccamenti Marinai
312281
2.007
V
10
312110
312115
629
Strada Vittime di Arbe
629
523
V
11
312260
312261
312391
Strada di Limignano (IOC)
312261
705
V
12
312270
312271
312113
Strada di Capodistria
629
707
V
13
312290
312291
312082
Strada del Sottopassaggio – Via Janko Premrl Vojko – Via Distaccamento Istriano
312082
869
V
14
312390
312391
312085
Strada di Limignano – collegamento (passando la Cooperativa agraria di Lucia)
140051
1.035
V
V – veicoli
TOTALE:
8.824 m
Art. 6 
Le strade urbane di quartiere (LK) sono definite come segue:
N. 
progr.
Numero della strada
Numero del tratto 
stradale
Inizio 
del tratto stradale
Percorso del tratto stradale
Fine 
del tratto stradale
Lunghezza 
del tratto stradale 
nel Comune 
[m]
Destinazione d'uso
Lunghezza rimanente del tratto stradale nel Comune limitrofo 
[m]
1
312280
312281
312114
Via Dante Alighieri 
(Croce Bianca – intersezione all'ingresso in città)
813891
670
V
2
312330
312331
312391
Strada di Limignano 
(fino al numero civico 93)
numero civico 93
113
V
3
312340
312341
312083
Via Combattenti LPL
312329
192
V
4
312350
312351
312082
Via delle Scuole
812021
360
V
5
312350
312352
312083
Via Combattenti LPL (dall’ intersezione) – Via Fasano
ponte
260
V
6
312360
312361
312114
Strada del Sole (passando la Casa dello Studente)
629
887
V
7
312370
312371
312114
Via Josip Vilfan I
312361
656
V
8
312380
312381
312115
Strada Bella (collegamento)
312361
725
V
9
312400
312401
312111
Strada dei Salinai – Lungomare
312111
700
V
10
312400
312402
312401
Stazione autobus di Lucia
312111
240
V
11
312410
312411
629
Strada Vecchia
312114
628
V
12
312420
312421
312261
Strada di Limignano 
(Stazione di Polizia)
812771
104
V
V – veicoli
TOTALE:
5.535 m
Art. 7 
Le strade pubbliche (JP) sono definite come segue:
N. 
progr.
Numero della strada
Numero del tratto 
stradale
Inizio 
del tratto stradale
Percorso del tratto stradale
Fine 
del tratto stradale
Lunghezza 
del tratto stradale 
nel Comune 
[m]
Destinazione d'uso
Lunghezza rimanente del tratto stradale nel Comune limitrofo 
[m]
1
640080
640081
140061
Comune di Isola – Strugnano (Ronco)
140061
241
V
223 – Isola
2
640090
640091
140061
Comune di Isola – Strugnano (Ronco, Borgola)
312151
1.134
V
747 – Isola
3
640550
640551
312071
Strugnano (presso gli Stipančič) – Comune di Isola (Vrh)
numero civico 57
116
V
1.047 – Isola
4
640570
640571
111
Strugnano (Carbonaro)
813581
853
V
473 – Isola
5
640690
640691
640701
Comune di Isola – Parezzago (Planina)
312061
636
V
885 – Isola
6
640710
640712
140021
Comune di Isola (Gradelce) – Dragogna (Slami – numero civico 24)
numero civico 24
276
V
404 – Isola
7
812000
812001
312291
Via Distaccamento Istriano 
(fino al numero civico 3)
numero civico 3
125
V
8
812000
812002
312291
Via Distaccamento Istriano 
(fino al numero civico 19)
numero civico 19
95
V
9
812000
812003
312291
Via Distaccamento Istriano 
(fino al numero civico 11)
numero civico 11
75
V
10
812000
812004
312291
Via Distaccamento Istriano 
fino al numero civico 20)
numero civico 20
93
V
11
812000
812005
312291
Via Basovizza
numero civico 29
374
V
12
812000
812006
312291
Via Distaccamento Istriano 
(fino al numero civico 34)
numero civico 34
102
V
13
812000
812007
312291
Via Distaccamento Istriano 
(fino al numero civico 48)
numero civico 48
99
V
14
812000
812008
312291
Via Distaccamento Istriano – Via Giuseppe Garibaldi 
(fino al numero civico 15)
numero civico 18
302
V
15
812000
812009
312291
Via Janko Premrl Vojko 
(fino al numero civico 15)
numero civico 15
116
V
16
812010
812013
312351
Via XXX Divisione 
(fino al numero civico 6)
812014
88
V
17
812010
812014
312351
Via XXX Divisione 
(fino al numero civico 6)
812013
109
V
18
812010
812015
812014
Via XXX Divisione 
(fino al numero civico 16)
numero civico 16
119
V
19
812020
812022
812021
Via XXX Divisione 
(fino al numero civico 20)
numero civico 20
74
V
20
812020
812023
812021
Via Fasano (diramazione fino al numero civico 8)
numero civico 8
92
V
21
812020
812024
812021
Via Fasano (diramazione fino al numero civico 7)
numero civico 7
138
V
22
812030
812031
312341
Via Combattenti LPL 
(fino al numero civico 24)
numero civico 24
93
V
23
812030
812032
312341
Via Combattenti LPL 
(fino al numero civico 39)
numero civico 39
66
V
24
812030
812033
312341
Via Combattenti LPL 
(fino al numero civico 33)
numero civico 33
57
V
25
812030
812034
312341
Via Combattenti LPL 
(fino al numero civico 22)
numero civico 20
43
V
26
812030
812035
312341
Via Combattenti LPL (fino al numero civico 21)
numero civico 21
94
V
27
812030
812036
312341
Via Combattenti LPL 
(fino al numero civico 12)
numero civico 12
86
V
28
812030
812037
312341
Via Combattenti LPL 
(fino al numero civico 7)
numero civico 7
85
V
29
812040
812041
312291
Via Kajuh
numero civico 27
100
V
30
812040
812042
312291
Strada del Sottopassaggio
numero civico 18
46
V
31
812050
812051
812052
Via della Sorgente (diramazione fino al numero civico 31)
numero civico 31
219
V
32
812050
812052
812093
Campolino (diramazione fino al numero civico 63)
numero civico 63
195
V
33
812060
812061
812008
Via Distaccamento Istriano (fino al numero civico 39)
numero civico 39
41
V
34
812070
812072
812008
Via Distaccamento Istriano – Via Basovizza (tratto di collegamento)
812005
17
V
35
812080
812081
177242
Sv. Peter (discarica)
discarica
146
V
36
812090
812091
312291
Strada del Sottopassaggio (diramazione fino al numero civico 40)
numero civico 40
115
V
37
812090
812092
312291
Via Janko Premrl Vojko 
(fino al numero civico 47)
numero civico 45
227
V
38
812090
812093
812092
Via Božidar Jakac
numero civico 23
163
V
39
812090
812094
312291
Via Ciril Kosmač
numero civico 74
198
V
40
812090
812095
312291
Via Srečko Kosovel
numero civico 48
134
V
41
812090
812096
312291
Via Marij Kogoj
numero civico 24
143
V
42
812090
812097
312291
Via Marjan Kozina
numero civico 31
178
V
43
812090
812098
312083
Strada di Limignano 
(fino al numero civico 41)
numero civico 41
104
V
44
812110
812111
312084
Strada di Limignano 
(fino al numero civico 77)
numero civico 77
50
V
45
812120
812121
312085
Fasano (diramazione fino al numero civico 5)
numero civico 5
58
V
46
812140
812141
312391
Via Miroslav Čok – Campolino
numero civico 45
422
V
47
812150
812153
312112
Via Anton Ukmar (fino al numero civico 22)
numero civico 22
276
V
48
812150
812154
312081
Via Anton Ukmar (tratto di collegamento passando il parcheggio)
812153
167
V
49
812160
812161
312111
Lungomare (diramazione fino al numero civico 113)
numero civico 113
122
V
50
812160
812162
812161
Lungomare (diramazione fino al numero civico 119)
numero civico 119
81
V
51
812170
812172
812181
Lungomare (diramazione fino al numero civico 120)
numero civico 120
206
V
52
812170
812173
312401
Lungomare (diramazione fino al numero civico 130)
numero civico 130
99
V
53
812170
812175
812181
Sezza (diramazione fino al numero civico 191)
numero civico 191
176
V
54
812170
812176
812175
Sezza (diramazione fino al numero civico 192)
numero civico 192
72
V
55
812180
812181
312401
Lungomare (Ristorante Koblar)
111
428
V
56
812180
812182
312401
Parcheggio – pista go-kart Lucia
parcheggio
43
V
57
812180
812183
312401
Strada dei Salinari (fino alla reception al numero civico 8)
numero civico 4
235
V
58
812180
812184
111
Uscita
812181
39
V
59
812190
812191
312113
Via Ombrata (passando la Stazione degli autobus di Portorose fino alla Strada del Sottopassaggio)
312081
1.780
V
60
812190
812192
312113
Via Antonio Sema I
812191
206
V
61
812190
812193
812191
Via Antonio Sema II
numero civico 19
122
V
62
812190
812194
812191
Via Ombrata (fino al numero civico 77)
numero civico 77
96
V
63
812190
812195
812201
Via Ombrata – tratto di collegamento
812191
259
V
64
812190
812196
812195
Via Ombrata (fino al numero civico 71)
numero civico 71
43
V
65
812190
812197
312271
Via Ombrata (accanto al parcheggio)
812191
114
V
66
812190
812198
812197
Via Ombrata (fino al numero civico 7A)
numero civico 7a
104
V
67
812190
812199
812191
Via Ombrata (fino al numero civico 4)
numero civico 4
111
V
68
812200
812201
111
Salita (Stazione degli autobus di Portorose)
812191
404
V
69
812200
812202
111
Campolino (fino al numero civico 118)
numero civico 118
87
V
70
812200
812203
812202
Campolino (fino al numero civico 113)
numero civico 113
12
V
71
812210
812211
312113
Lungomare (Hoteli Metropol – tratto di collegamento)
312113
456
V
72
812210
812212
812214
Vesna (passando il numero civico 24)
812214
102
V
73
812210
812213
812211
Vesna (diramazione presso l'Hotel Roža)
numero civico 8
108
V
74
812210
812214
812211
Vesna (diramazione presso il Grand Casinò)
812191
211
V
75
812220
812221
312271
Strada di Villeggiatura I
812191
672
V
76
812220
812222
812221
Strada di Villeggiatura II
812191
187
V
77
812220
812223
812222
Strada di Villeggiatura (fino al numero civico 20)
numero civico 20
38
V
78
812230
812231
629
Solitudine (fino al numero civico 11)
numero civico 11
116
V
79
812240
812241
312071
Luzzano – Campolino- Luzzano (tratto di collegamento)
312071
1.579
V
80
812240
812242
812241
Luzzano (diramazione fino al numero civico 34C)
numero civico 34C
119
V
81
812240
812243
812241
Luzzano (diramazione fino al numero civico 31C)
numero civico 31B
161
V
82
812240
812244
812241
Luzzano (passando il numero civico 35)
812241
157
V
83
812250
812251
111
Campolino (diramazione fino al numero civico 115)
numero civico 115
365
V
84
812260
812261
312341
Campolino
812241
716
V
85
812260
812262
812261
Campolino (diramazione fino al numero civico 47)
numero civico 47
453
V
86
812260
812263
812261
Campolino (diramazione fino al numero civico 51)
numero civico 51
190
V
87
812270
812271
312391
Limignano – Luzzano (fino al numero civico 10)
numero civico 10
681
V
88
812270
812272
812271
Campolino (diramazione fino al numero civico 39)
numero civico 39
127
V
89
812270
812273
812271
Luzzano (diramazione fino al numero civico 7A)
numero civico 7A
334
V
90
812280
812281
312231
Sv. Peter (Špehi – tratto di collegamento)
812301
124
V
91
812290
812291
312231
Sv. Peter (Goreli – diramazione fino al numero civico 87)
numero civico 87
209
V
92
812300
812301
312231
Sv. Peter – tratto di collegamento (Špehi – Žbenca)
312231
788
V
93
812310
812311
312101
Vignole (diramazione fino al numero civico 29)
numero civico 29
342
V
94
812310
812312
812311
Vignole (diramazione, fino alla fine della strada asfaltata)
fino alla fine della strada asfaltata
99
V
95
812320
812321
312091
Vignole (diramazione fino al bosco, passando i Krt fino al numero civico 17)
numero civico 17
917
V
96
812320
812322
812321
Vignole (diramazione fino al numero civico 6)
numero civico 6
121
V
97
812320
812323
812321
Vignole (diramazione fino al numero civico 9)
numero civico 9
76
V
98
812320
812325
812321
Vignole (Ržentln – diramazione fino al numero civico 13)
numero civico 13
205
V
99
812320
812326
812322
Vignole (diramazione fino al numero civico 4)
numero civico 3
166
V
100
812330
812331
140021
Sezza (diramazione fino al numero civico 33)
numero civico 33
765
V
101
812330
812332
312091
Sezza (tratto di collegamento)
812331
194
V
102
812330
812333
812331
Sezza (fino alla diramazione per il numero civico 36)
numero civico 36
104
V
103
812330
812334
812331
Sezza (tratto di collegamento)
812342
387
V
104
812340
812341
140021
Sezza (diramazione fino al numero civico 20)
numero civico 20
1.067
V
105
812340
812342
812341
Sezza (diramazione fino al numero civico 30A)
numero civico 30A
68
V
106
812340
812343
812341
Sezza (diramazione fino al numero civico 27)
numero civico 27
25
V
107
812340
812345
812341
Sezza (diramazione fino al numero civico 25)
numero civico 25
119
V
108
812340
812346
812341
Sezza (diramazione fino al numero civico 24)
numero civico 24
215
V
109
812340
812347
812341
Sezza (Šargo – diramazione fino al numero civico 22)
numero civico 22
129
V
110
812350
812351
140021
Parezzago (diramazione fino al numero civico 10E)
numero civico 10A
321
V
111
812350
812352
812351
Parezzago (diramazione fino al numero civico 11D)
numero civico 11D
33
V
112
812360
812361
140021
Parezzago (diramazione fino al numero civico 15)
numero civico 15
155
V
113
812370
812371
140021
Parezzago (Nargozzan) – Comune di Isola (Gočan)
numero civico 48
1.058
V
114
812370
812372
812371
Parezzago (diramazione fino al numero civico 41)
numero civico 41
80
V
115
812370
812373
140021
Parezzago (Moškon)
812371
140
V
116
812370
812374
812371
Parezzago (diramazione fino al numero civico 34)
numero civico 34
643
V
117
812380
812381
140021
Parezzago (diramazione fino al numero civico 19)
numero civico 19
70
V
118
812390
812391
140021
Parezzago (Tovrčič – diramazione fino al numero civico 55)
numero civico 55
263
V
119
812400
812401
140021
Parezzago (Spilugola – diramazione fino al numero civico 170)
numero civico 170
424
V
120
812400
812402
812401
Segmento dell’intersezione
140021
16
V
121
812410
812411
813551
Parezzago (diramazione fino al numero civico 167A)
numero civico 167A
317
V
122
812420
812421
813551
Parezzago (diramazione fino al numero civico 165)
numero civico 165
196
V
123
812420
812422
312031
Diramazione – passando il parcheggio
111
48
V
124
812430
812431
814611
Parezzago (Fažolin – diramazione fino al numero civico 102)
numero civico 102
706
V
125
812430
812432
812431
Parezzago (tratto di collegamento, passando il numero civico 106)
813531
351
V
126
812430
812434
812431
Parezzago (diramazione fino al numero civico 139)
numero civico 139
49
V
127
812440
812441
814611
Parezzago (tratto di collegamento accanto al vivaio)
814611
209
V
128
812450
812451
814611
Parezzago (diramazione fino al numero civico 100)
numero civico 100
114
V
129
812460
812461
814611
Parezzago (Grbac – diramazione fino al numero civico 94)
numero civico 94
230
V
130
812470
812471
814611
Parezzago (Vižintin – diramazione fino al numero civico 87)
numero civico 87
384
V
131
812480
812481
814611
Parezzago (diramazione fino al numero civico 86)
numero civico 86
275
V
132
812480
812482
812481
Parezzago (Markežič – diramazione fino al numero civico 84)
numero civico 84
50
V
133
812500
812501
312021
Sicciole (dalla scuola italiana) – Parezzago (Cedola) – Comune di Isola (Griven)
Comune di Isola
1.812
V
134
812500
812502
812501
Parezzago (diramazione fino al numero civico 77A)
numero civico 74
147
V
135
812500
812503
812501
Parezzago (Cedola – diramazione fino al numero civico 62)
numero civico 62
247
V
136
812500
812504
812502
Parezzago (Cedola – diramazione fino al numero civico 73)
numero civico 73
48
V
137
812500
812505
812501
Sicciole (diramazione fino alla Scuola elementare di Sicciole)
parcheggio
54
V
138
812520
812521
312021
Sicciole (Costa – diramazione fino al numero civico 54A)
numero civico 54A
44
V
139
812520
812522
312021
Sicciole (tratto di collegamento nei pressi dell'aeroporto)
628
1.298
V
140
812540
812541
312021
Sicciole (Costa – diramazione fino al numero civico 58A)
numero civico 58A
91
V
141
812550
812551
312061
Sicciole (Castignol – diramazione fino al numero civico 90)
numero civico 90
52
V
142
812560
812561
312021
Sicciole (diramazione fino al bivio)
bivio
104
V
143
812570
812571
312021
Sicciole (Zore – diramazione fino al numero civico 99)
numero civico 99
203
V
144
812580
812581
312061
Sicciole (diramazione fino al numero civico 100)
numero civico 100
607
V
145
812590
812591
312021
Sicciole (diramazione fino al numero civico 121)
numero civico 121
192
V
146
812600
812601
312021
Sicciole (diramazione fino al numero civico 129A)
numero civico 129A
174
V
147
812610
812611
111
Sicciole (diramazione, passando l'aeroporto fino al numero civico 30)
numero civico 30
578
V
148
812620
812621
111
Sicciole (diramazione fino al numero civico 25)
numero civico 25
173
V
149
812630
812631
312021
Dragogna (diramazione fino ai Vrčič)
numero civico 3
974
V
150
812630
812632
312061
Sicciole (diramazione fino alla Cooperativa agricola di Lucia, fino al numero civico 116)
numero civico 116
810
V
151
812630
812633
812631
Dragogna
812632
348
V
152
812630
812634
812631
Dragogna (diramazione fino al numero civico 13)
numero civico 13
50
V
153
812630
812635
812631
Dragogna (Pišine – diramazione fino al numero civico 19)
numero civico 19
66
V
154
812630
812636
812631
Dragogna (diramazione fino al numero civico 9)
numero civico 9
106
V
155
812630
812637
812631
Dragogna (Pišine – diramazione fino al numero civico 15)
numero civico 15
32
V
156
812640
812641
140021
Parezzago (Cimparman – diramazione fino al numero civico 58)
numero civico 58
344
V
157
812640
812642
812641
Parezzago (Žibart – diramazione fino al numero civico 61)
numero civico 61
397
V
158
812650
812651
312021
Sicciole (Lonzano) – tratto di collegamento
312021
824
V
159
812650
812653
312021
Lonzano – tratto di collegamento I
812651
183
V
160
812650
812654
812651
Sicciole (diramazione fino al numero civico 144)
numero civico 144
24
V
161
812650
812656
812631
Dragogna (diramazione fino al numero civico 4)
numero civico 4
62
V
162
812660
812661
140021
Parezzago (diramazione fino al numero civico 103)
numero civico 103
218
V
163
812670
812671
11
Dragogna (diramazione fino al numero civico 42 – Ruda d.o.o.)
numero civico 42
352
V
164
812680
812681
312231
Dragogna (diramazione fino al numero civico 55)
numero civico 55
104
V
165
812690
812691
312231
Dragogna (diramazione fino al numero civico 62)
numero civico 62
110
V
166
812700
812701
312231
Dragogna (diramazione fino al numero civico 80)
numero civico 80
137
V
167
812700
812702
312231
Valico di confine di Sicciole
valico di confine
185
V
168
812710
812711
312231
Dragogna (diramazione fino al numero civico 90)
numero civico 90
41
V
169
812730
812731
312231
Dragogna (diramazione fino al numero civico 106)
numero civico 106
94
V
170
812750
812751
628
Sicciole (diramazione fino al numero civico 6)
numero civico 6
177
V
171
812760
812761
812301
Sv. Peter (Kozloviči, Sikuri – diramazione fino al numero civico 114)
numero civico 114
779
V
172
812770
812771
312421
Strada di Limignano (Krastl)
intersezione
327
V
173
812770
812773
312391
Strada di Limignano (diramazione fino al numero civico 94G)
numero civico 94G
63
V
174
812780
812781
312261
Lucia – Limignano – Comune di Isola (M. Ševa)
312071
1.220
V
200 – Isola
175
812790
812791
312231
Sv. Peter (tratto di collegamento)
312231
118
V
176
812790
812792
812791
Sv. Peter (diramazione fino al numero civico 54)
numero civico 54
24
V
177
812790
812793
812791
Sv. Peter (diramazione fino al numero civico 48)
numero civico 48
29
V
178
812800
812801
312231
Sv. Peter (diramazione fino al bivio)
strada campestre
93
V
179
812810
812811
312231
Nova vas nad Dragonjo (tratto di collegamento – Kortine)
312231
803
V
180
812820
812821
140051
Lucia (serbatoio) – Vignole – Comune di Isola
140051
1.118
V
97 – Isola
181
812830
812831
312231
Nova vas nad Dragonjo (attraversando il villaggio fino al monumento)
312231
348
V
182
812830
812832
812831
Nova vas nad Dragonjo (tratto di collegamento)
812841
59
V
183
812840
812841
312231
Nova vas nad Dragonjo (attraversando il villaggio fino al serbatoio)
numero civico 26
382
V
184
812840
812842
812841
Nova vas nad Dragonjo (tratto di collegamento dal numero civico 24 fino al numero civico 26)
812841
197
V
185
812850
812851
312251
Padna (cimitero – Kortina)
chiesa
230
V
186
812860
812861
312251
Padna – tratto di collegamento I
312251
372
V
187
812860
812862
812861
Padna (diramazione fino al numero civico 32)
numero civico 32
58
V
188
812860
812863
812861
Padna (tratto di collegamento, passando il numero civico 28)
812862
39
V
189
812860
812864
812861
Padna (Sv. Blaž)
chiesa
25
V
190
812860
812865
812861
Padna (diramazione fino al numero civico 47)
numero civico 47
24
V
191
812860
812866
812861
Padna (diramazione fino al numero civico 51)
numero civico 51
17
V
192
812860
812867
312251
Padna – tratto di collegamento II
812861
150
V
193
812860
812868
812867
Padna (diramazione fino al numero civico 58)
numero civico 58
20
V
194
812860
812869
812867
Padna (diramazione fino al numero civico 65C)
numero civico 65C
64
V
195
812870
812871
312251
Padna (diramazione fino al numero civico 10 A)
numero civico 10A
35
V
196
812880
812882
812941
Vicolo Quieto
numero civico 7
103
V
197
812880
812883
812882
Vicolo Quieto (diramazione fino al parcheggio)
parcheggio
16
V
198
812880
812884
312411
Strada Vecchia (fino al numero civico 16A)
numero civico 16B
51
V
199
812880
812885
812881
Strada Vecchia (fino al numero civico 5C)
numero civico 5C
83
V
200
812880
812886
312411
Strada Vecchia (fino al numero civico 16F)
numero civico 16D
61
V
201
812880
812887
312411
Strada Vecchia (fino al numero civico 14)
numero civico 14
40
V
202
812890
812891
312941
Via dei Fiori
312271
383
V
203
812890
812892
812891
Via dei Fiori (fino al numero civico 17)
numero civico 17
46
V
204
812890
812893
812894
Via dei Fiori (fino al nuovo edificio)
812881
56
V
205
812890
812894
812891
Via dei Fiori (fino al numero civico 11)
numero civico 11
84
V
206
812900
812901
629
Via Traversale I
312411
180
V
207
812900
812902
812901
Via Traversale (diramazione fino al numero civico 10)
numero civico 10
54
V
208
812900
812903
812902
Via Traversale (diramazione fino al numero civico 20)
numero civico 20
61
V
209
812900
812904
312411
Via Traversale II (accanto all’Hotel Riviera)
312114
358
V
210
812900
812905
812904
Scalinata (fino al numero civico 3)
numero civico 3
97