Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2019 z dne 25. 1. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2019 z dne 25. 1. 2019

Kazalo

125. Sklep o imenovanju podžupana Občine Lendava, stran 199.

  
Na podlagi 33.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in prvega odstavka 35. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/17) je župan Občine Lendava dne 21. 1. 2019 sprejel
S K L E P 
o imenovanju podžupana Občine Lendava 
1. člen 
Za podžupana Občine Lendava se imenuje dr. Mihael Kasaš, član Občinskega sveta Občine Lendava, roj. 8. 1. 1983, stanujoč Dolina pri Lendavi, Glavna ulica 17, 9220 Lendava.
2. člen 
Podžupan bo svojo funkcijo opravljal poklicno.
3. člen 
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan pooblasti.
4. člen 
Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja župana opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste njegove naloge, za katere ga župan pooblasti.
5. člen 
Podžupan nastopi funkcijo 1. 2. 2019.
6. člen 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja naslednji dan po objavi.
Št. 032-0002/2019
Lendava, dne 21. januarja 2019
 
Župan 
Občine Lendava 
Janez Magyar l.r.

AAA Zlata odličnost