Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2019 z dne 25. 1. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2019 z dne 25. 1. 2019

Kazalo

109. Odredba o uskladitvi mej dohodkov za letne pravice za leto 2019, stran 169.

  
Na izvrševanje 21. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17 in 77/18) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja
O D R E D B O 
o uskladitvi mej dohodkov za letne pravice za leto 2019 
1. člen 
Na podlagi rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju januar–december 2018 meje dohodkov za ugotavljanje upravičenosti do letnih pravic za leto 2019 znašajo, in sicer za:
– pravico do otroškega dodatka:
Dohodkovni razred
Povprečni mesečni dohodek na osebo (v eurih)
1.
do 188,02
2.
od 188,03 do 313,37
3.
od 313,38 do 376,05
4.
od 376,06 do 438,72
5.
od 438,73 do 553,63
6.
od 553,64 do 668,53
7.
od 668,54 do 856,56
8.
od 856,57 do 1.034,14
– pravico do državne štipendije:
Dohodkovni razred
Povprečni mesečni dohodek 
na osebo (v eurih)
1.
do 313,37
2.
od 313,38 do 376,05
3.
od 376,06 do 438,72
4.
od 438,73 do 553,63
5.
od 553,64 do 668,53
– pravico do znižanega plačila vrtca:
Dohodkovni razred
Povprečni mesečni dohodek 
na osebo (v eurih)
1.
do 188,02
2.
od 188,03 do 313,37
3.
od 313,38 do 376,05
4.
od 376,06 do 438,72
5.
od 438,73 do 553,63
6.
od 553,64 do 668,53
7.
od 668,54 do 856,56
8.
od 856,57 do 1.034,14
9.
od 1.034,15
– pravica do subvencija malice za učence pripada tistim učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji, ne presega 553,63 eurov
– pravico do subvencije malice za dijake:
Dohodkovni razred
Povprečni mesečni dohodek 
na osebo (v eurih)
1.
do 438,72
2.
od 438,73 do 553,63
3.
od 553,64 do 668,53
– pravica do subvencija kosila za učence pripada tistim učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 376,05 eurov.
2. člen 
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. februarja 2019.
Št. 007-4/2019/1
Ljubljana, dne 23. januarja 2019
EVA 2019-2611-0008
Mag. Ksenija Klampfer l.r.
ministrica 
za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti 

AAA Zlata odličnost