Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2019 z dne 18. 1. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2019 z dne 18. 1. 2019

Kazalo

91. Ugotovitev o prehodu mandata na naslednjega kandidata z liste, stran 156.

  
Na podlagi 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 30. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-UPB3) (Uradni list RS, št. 94/07 in Uradni list RS, št. 45/08, 83/12 in 68/17) ter sklepa Občinskega sveta Občine Žalec z dne 20. decembra 2018 je Občinska volilna komisija na seji dne 10. januarja 2019
u g o t o v i l a, 
da je mandat člana Občinskega sveta Občine Žalec prešel na naslednjega kandidata z liste 6 Socialni demokrati, SD to je:
Vojko Zupanc, roj. 5. 1. 1964, Šempeter v Savinjski dolini, Kratka ulica 12, univ. dipl. novinar, samostojni podjetnik.
Kandidat je 10. januarja 2019 podal pisno izjavo, da sprejema mandat člana Občinskega sveta Občine Žalec.
Št. 041-0011/2018
Žalec, dne 10. januarja 2019
Predsednik 
Občinske volilne komisije 
Simon Krčmar l.r.