Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2019 z dne 18. 1. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2019 z dne 18. 1. 2019

Kazalo

90. Ugotovitveni sklep o prenosu mandata občinskega svetnika, stran 156.

  
Na podlagi ugotovitve, ki izhaja iz zapisnika 1. konstitutivne seje občinskega sveta, ki je bila dne 13. 12. 2018, da je Goranu Kodelji prenehal mandat člana Občinskega sveta Občine Vipava ter na podlagi 30. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12 in 68/17) je Občinska volilna komisija na seji dne 4. 1. 2019 sprejela naslednji
U G O T O V I T V E N I   S K L E P 
1. 
Mandat občinskega svetnika Občine Vipava preide na naslednjo kandidatko v 1. volilni enoti z istoimenske liste Lista Gorana Kodelje, in sicer:
Kristino Vanceta, roj. 15. 11. 1985, Cesta 18. aprila 7, 5271 Vipava.
Kandidatka je na poziv Občinske volilne komisije Občine Vipava dne 28. 12. 2018 podala pisno izjavo, da sprejema mandat.
2. 
Ta sklep velja takoj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0415-0012/2018-20
Vipava, dne 4. januarja 2019
Predsednik 
Občinske volilne komisije 
Marjan Stopar l.r.

AAA Zlata odličnost