Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2018 z dne 16. 11. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2018 z dne 16. 11. 2018

Kazalo

D 399/2017 Os-3095/18, Stran 2298
Okrajno sodišče v Novem mestu v zapuščinski zadevi po pokojni Mariji Majdi Šali, rojena 1. 5. 1943, umrla 14. 8. 2017, Stara cesta 156, Straža, objavlja naslednji oklic:
Pozivajo se neznani upniki po pokojnem, ki lahko v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.
Po preteku šestmesečnega roka bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine. Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in zapustnikovih obveznosti lahko upniki pridobijo pri zapuščinskem sodišču.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 16. 10. 2018