Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2018 z dne 16. 11. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2018 z dne 16. 11. 2018

Kazalo

D 214/2013 Os-3142/18, Stran 2298
Okrajno sodišče v Krškem je po sodnici Ireni Renier v zapuščinski zadevi po dne 6. 11. 1918 umrlem Janku (Janezu) Herakoviću, roj. 18. 11. 1844, nazadnje stan. Cerovica 2, R. Hrvaška, podaja naslednji oklic:
Zakoniti dediči po pokojnem Janku (Janezu) Herakoviću, roj. 18. 11. 1844, nazadnje stan. Cerovica 2, R. Hrvaška, umrl dne 6. 11. 1918, katerih podatkov sodišče nima, se pozivajo, da v roku 1 leta od objave oklica na oglasni deski tukajšnjega sodišča in v Uradnem listu RS, priglasijo svoje pravice do zapuščine.
Po poteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 24. 10. 2018