Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2018 z dne 16. 11. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2018 z dne 16. 11. 2018

Kazalo

D 58/2018 Os-3066/18, Stran 2298
Pok. Mihaelu Hrvatin, roj. 1863, sinu Josipa, vnuku Mateja, z zadnjim znanim bivališčem v Hrvatinih, ki je bil razglašen za mrtvega s sklepom naslovnega sodišča opr. št. N 65/2016 z dne 13. 12. 2016 in določenim datumom smrti 1. 9. 1933 umrl in ni zapustil oporoke.
V predmetni zapuščinski zadevi je sodišče ugotovilo, da je imel zapustnik brate Giuseppeja (Josipa), Mattea (Mateja), Antonia, Giovannija (Ivana), Pietra in Andrea, ter sestre Mario, poročeno Ciac, Anno, poročeno Bolčič, in Antonio.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik Anton Medved, Šared 28/h, Izola.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 16. 10. 2018