Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2018 z dne 16. 11. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2018 z dne 16. 11. 2018

Kazalo

VL 46833/2018 Os-3230/18, Stran 2297
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska cesta 134b, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. po odv. Alenka Čeh Gerečnik, p.p. 1234, Maribor, proti dolžniku Andreju Jakič, Tržaška cesta 40, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Renata Gradišar – odvetnica, Miheličeva cesta 20, Ljubljana, zaradi izterjave 1.527,34 EUR, sklenilo:
Dolžniku Andreju Jakič, Tržaška cesta 40, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi Odvetnica Renata Gradišar, Miheličeva cesta 20, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 11. 2018