Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2018 z dne 16. 11. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2018 z dne 16. 11. 2018

Kazalo

N 20/2018 Os-3100/18, Stran 2297
Okrajno sodišče v Lendavi je v nepravdni zadevi, opr. št. N 20/2018, na predlog predlagateljice Olge Gyurkács, Čentiba, Mali breg 2, Lendava, ki jo zastopa Irma Hrelja Császár, odvetnica v Lendavi, zoper nasprotnega udeleženca Ludvika Fujs, neznanega bivališča, v postopku razdružitve solastnih nepremičnin (sp. vrednost 358,90 EUR), s sklepom opr. št. N 20/2018 z dne 22. 10. 2018, na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 37. členom Zakona o nepravnem postopku – ZNP, nasprotnemu udeležencu Ludviku Fujsu postavilo začasnega zastopnika, odvetnika Željka Vrhunca iz Lendave.
Začasni zastopnik ima v predmetnem postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika. Začasni zastopnik bo nasprotnega udeleženca zastopal v predmetnem postopku vse do takrat, dokler sam nasprotni udeleženec ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Lendavi
dne 22. 10. 2018