Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2018 z dne 16. 11. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2018 z dne 16. 11. 2018

Kazalo

I 165/2017 Os-3139/18, Stran 2297
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajnem sodniku Jožetu Petrovčiču v izvršilni zadevi upnika Branka Hrovat, EMŠO: 1110961500374, Rebr, Zasip 36, Bled, ki ga zastopa odv. Odvetniška družba Novak d.o.o., o.p., Gorenjska cesta 24, Radovljica, zoper dolžnika Martina Žnidaršič, EMŠO: 0212971500627, zaradi izterjave 13.124,09 € s pp, v smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP), v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) dne 17. septembra 2018 postavilo začasnega zastopnika neznano kje bivajočemu dolžniku Martinu Žnidaršiču.
Začasni zastopnik je Alojz Poljšak, odvetnik v Črnomlju.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal neznano kje bivajočega dolžnika Martina Žnidaršiča do takrat, dokler le-ta ali njihov pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, sodišču ne sporoči, da mu je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 17. 9. 2018