Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2018 z dne 16. 11. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2018 z dne 16. 11. 2018

Kazalo

Št. 60404-6/2018-2 Ob-3224/18, Stran 2294
Na podlagi Pravilnika o razpolaganju s stvarnim premoženjem – 1 družba SŽ – Tovorni promet, d.o.o. vabi k nakupu premičnin: prodajo osnovnih sredstev (lokomotiv ser. 642, 644, 661 in 732).
Vrsta posla: odprodaja osnovnega sredstva.
Lokacija:
– sklop 1; iz lokacije Maribor
– sklop 2; iz lokacije Zidani Most
– sklop 3; iz lokacije, Maribor
– Sklop 4; iz lokacije Novo mesto
– Sklop 5; iz lokacije Maribor
– Sklop 6; iz lokacije Novo mesto
– Sklop 7; iz lokacije Novo mesto
– Sklop 8; iz lokacije Maribor
– Sklop 9; iz lokacije Maribor
– Sklop 10; iz lokacije Maribor
– Sklop 11; iz lokacije Novo mesto.
Predmet prodaje obsega:
– sklop 1; lokomotiva ser. 642–011 (serijska številka 947926420110)
– sklop 2; lokomotiva ser. 642-015 (serijska številka 947926420151)
– sklop 3; lokomotiva ser. 644-004 (serijska številka 947926440043)
– sklop 4; lokomotiva ser. 644-008 (serijska številka 947926440084)
– sklop 5; lokomotiva ser. 644-012 (serijska številka 947926440126)
– sklop 6; lokomotiva ser. 644-018 (serijska številka 947926440183)
– sklop 7; lokomotiva ser. 644-021 (serijska številka 947926440217)
– sklop 8; lokomotiva ser. 644-022 (serijska številka 947926440225)
– sklop 9; lokomotiva ser. 644-025 (serijska številka 947926440258)
– sklop 10; lokomotiva ser. 661-164 (serijska številka 947926611643)
– sklop 11; lokomotiva ser. 732-185 (serijska številka 947937321851).
Ocenjena vrednost predmeta prodaje in izhodiščna cena znaša za:
– za sklop 1; 96.000,00 EUR brez DDV
– za sklop 2; 96.000,00 EUR brez DDV
– za sklop 3; 174.980,00 EUR brez DDV
– za sklop 4; 175.807,00 EUR brez DDV
– za sklop 5; 178.301,00 EUR brez DDV
– za sklop 6; 179.138,00 EUR brez DDV
– za sklop 7; 133.500,00 EUR brez DDV
– za sklop 8; 133.500,00 EUR brez DDV
– za sklop 9; 180.819,00 EUR brez DDV
– za sklop 10; 168.000,00 EUR brez DDV
– za sklop 11; 91.632,00 EUR brez DDV.
Skupna ocenjena vrednost prodaje znaša: 1.607.677,00 EUR brez DDV oziroma 1.961.365,94 EUR z DDV.
Javno odpiranje ponudb bo opravljeno 10. 12. 2018 ob 12. uri, na naslovu: SŽ, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, Sektor za nabavo (sejna soba 606).
Navodilo za oblikovanje ponudbe, ki vsebuje tudi dodatna pojasnila v zvezi s predmetom prodaje, bo dosegljivo od 16. 11. 2018 na spletni povezavi: http://www.slo-zeleznice.si/sl/skupina-slovenske-zeleznice/razpisi/prodaja-neuporabnega-materiala.
SŽ – Tovorni promet, d.o.o.