Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2018 z dne 16. 11. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2018 z dne 16. 11. 2018

Kazalo

Št. 4300-14/2018/250 Ob-3236/18, Stran 2257
Sprememba 
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, Ljubljana, objavlja spremembo Javnega razpisa DEMO PILOTI II 2018.
V Javnem razpisu DEMO PILOTI II 2018 (Uradni list RS, št. 55/18 in 61/18), se v poglavju 8, točki 8.1. javnega razpisa, v tabeli »Razvojne in pilotno demonstracijske aktivnosti« v razdelku »Drugi sklop aktivnosti: »Regionalna shema državnih pomoči« (RR shema) v okviru postavitve in testiranja demonstracije«, prva alineja spremeni tako, da se sedaj glasi:
»– Stroški nakupa novih opredmetenih osnovnih sredstev, razen stroški nakupa zemljišč in stavb.«.
Prvi odstavek 11. poglavja javnega razpisa se spremeni tako, da se sedaj glasi:
»Rok za oddajo vlog je: 28. 12. 2018.«.
Ostale točke javnega razpisa ostanejo nespremenjene.
Skladno z navedenimi spremembami se vsebinsko uskladi tudi besedilo razpisne dokumentacije, kar se objavi na spletnih straneh Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo