Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2018 z dne 21. 9. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2018 z dne 21. 9. 2018

Kazalo

Ob-2846/18, Stran 1928
Na podlagi 8. člena Pravilnika Občine Majšperk o dodeljevanju štipendij in denarnih pomoči za izobraževanje (Uradni list RS, št. 24/06 in 71/11) Občina Majšperk objavlja
javni razpis 
za dodelitev denarnih pomoči v letu 2018
I. V letu 2016 bo Občina Majšperk:
– dodelila denarne pomoči za športnika ali kulturnika iz proračuna Občine Majšperk v skupni višini 2.500,00 EUR.
II. Dodelitev denarne pomoči za športnika ali kulturnika
Pravico do denarne pomoči za športnika ali kulturnika imajo učenci, dijaki in študentje, kateri izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo pridobljen status kulturnika ali športnika,
– da so državljani Republike Slovenije,
– da imajo stalno prebivališče v Občini Majšperk,
– da dosegajo izjemne rezultate na državnem nivoju.
III. Prijava za pridobitev denarne pomoči iz II. točke razpisa mora biti posredovana v obliki pisne vloge.
Vlogi mora biti priložena naslednja dokumentacija:
– fotokopija transakcijskega računa,
– potrdilo o vpisu v šolo,
– dokazilo o statusu,
– dokazilo o uspehih na posameznih področjih,
– opis izvajanja dejavnosti.
IV. Merila za dodelitev denarne pomoči iz II. točke razpisa so doseženi uspehi na posameznih področjih na mednarodni, državni in občinski ravni. Prednost imajo kandidati z večjimi mednarodnimi uspehi.
V. Kandidati pošljejo vloge s prilogami v zaprti kuverti in z oznako »Ne odpiraj – Denarne pomoči za izobraževanje« na naslov: Občina Majšperk, Majšperk 39, 2322 Majšperk.
Rok za oddajo vlog je do dne 12. 10. 2018 do 12. ure.
O odločitvi bodo kandidati obveščeni v 30 dneh po oddani vlogi.
Dodatna pojasnila glede razpisa lahko dobite na Občini Majšperk, tel. 02/795-08-30.
Občina Majšperk 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti