Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2018 z dne 21. 9. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2018 z dne 21. 9. 2018

Kazalo

Št. 302-2/2018 Ob-2893/18, Stran 1921
Mestna občina Celje objavlja
popravek 
besedila Javnega razpisa za dodeljevanje pomoči za razvoj gospodarstva v Mestni občini Celje za leto 2028 za mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP), objavljenega v Uradnem listu RS, št. 59/18 dne 7. 9. 2018:
1. v točki III. z naslovom »Višina razpisanih sredstev« se v prvem odstavku besedilo »Sredstva so zagotovljena v proračunu Mestne občine Celje za leto 2017« nadomesti z besedilom »Sredstva so zagotovljena v proračunu Mestne občine Celje za leto 2018«.
2. v točki III. z naslovom »Višina razpisanih sredstev« se v prvem odstavku spremeni besedilo o predvidenih okvirnih sredstvih po področjih tako, da so predvidena okvirna sredstva po področjih sledeča:
– 70.000 EUR za sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij (ukrep 1)
– 40.000 EUR za sofinanciranje stroškov komunalnega prispevka (ukrep 2)
– 35.000 EUR za projekte v katere vstopa MOC s področja podjetništva in gospodarstva:
– za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v višini 15.000,00 EUR (ukrep 3)
– za sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest v višini 10.000,00 EUR (ukrep 4)
– za sofinanciranje zagona podjetij v inkubatorjih in tehnoloških parkih v višini 10.000,00 EUR (ukrep 5)
– 35.000 EUR za sofinanciranje stroškov promocije in internacionalizacije podjetništva (ukrep 6)
– 30.000,00 EUR sofinanciranje stroškov promocije Celja kot prepoznavne turistične destinacije (ukrep 7)
– 30.000 EUR za sofinanciranje svetovanja in razširjanja znanja (ukrep 8) in sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja podjetnikov in zaposlenih v podjetjih (ukrep 9).
2. v točki IV. z naslovom »Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu« se v osmem odstavku besedilo »Upravičenci lahko uveljavljajo pomoči de minimis za stroške za obdobje od 1. 11. 2017 do 31. 8. 2018, za ukrep 7 pa za bodoče aktivnosti do 31. 12. 2018.«, spremeni tako, da sedaj glasi:
»Upravičenci lahko uveljavljajo pomoči de minimis za stroške za obdobje od 2. 10. 2017 do 31. 8. 2018, za ukrep 7 pa za bodoče aktivnosti do 31. 12. 2018.«
3. v točki V. z naslovom »Osnovni pogoji razpisa po posameznih ukrepih« se pri 3. ukrepu »Sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov« v drugem odstavku besedna zveza »za obdobje od 1. 11. 2017 do 31. 8. 2018« spremeni tako, da sedaj glasi: »za obdobje od 2. 10. 2017 do 31. 8. 2018«.
4. v točki V. z naslovom »Osnovni pogoji razpisa po posameznih ukrepih« se pri 4. ukrepu »Sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest« v drugem odstavku besedilo spremeni tako, da sedaj glasi:
»Upravičeni stroški so:
– stroški za realizacijo samozaposlitve v višini do 11 mesečnih plačanih obveznih prispevkov;
– stroški za odpiranje novega delovnega mesta v višini do 11 mesečnih plačanih obveznih prispevkov;
– stroški za zaposlitev registrirano brezposelnega iskalca prve zaposlitve z najmanj visoko ali univerzitetno izobrazbo v višini do 11 mesečnih plačanih obveznih prispevkov«.
5. v točki V. z naslovom »Osnovni pogoji razpisa po posameznih ukrepih« se pri 4. ukrepu »Sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest« v tretjem odstavku besedilo »od 1. 11. 2017« nadomesti z »od 2. 10. 2017«.
6. v točki V. z naslovom »Osnovni pogoji razpisa po posameznih ukrepih« se pri 4. ukrepu »Sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest« v petem odstavku besedilo »kot nove zaposlitve se štejejo zaposlitve novih delavcev od 1. 11. 2017 dalje in za katere še ni bila dodeljena pomoč iz tovrstnih razpisov« spremeni tako, da sedaj glasi: »kot nove zaposlitve se štejejo zaposlitve novih delavcev od 2. 10. 2017 dalje in za katere še ni bila dodeljena pomoč iz tovrstnih razpisov«.
7. v točki VI. z naslovom »Rok oddaje vlog in način prijave« se spremeni besedilo prvega odstavka, ki sedaj glasi:
»Vloga mora prispeti ne glede na način pošiljanja v glavno pisarno Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, najkasneje do 1. 10. 2018, do 15. ure, za ukrepa 8 in 9 pa najkasneje do 24. 9. 2018, do 15. ure.«
8. spremeni se celotno besedilo točke X. z naslovom »Dodatne informacije« tako, da sedaj glasi:
»Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani pridobijo na spletni strani Mestne občine Celje, https://moc.celje.si/javna-narocila. Vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani vlagatelji zastavijo izključno po elektronski pošti na naslov: mestna.obcina.celje@celje.si do vključno 26. 9. 2018 do 12. ure, za ukrep 8 in 9 pa do 11. 9. 2018 do 15. ure. Mestna občina Celje bo odgovore objavila na svoji spletni strani poleg razpisne dokumentacije najkasneje do 26. 9. 2018 do 17. ure, za ukrep 8 in 9 pa do 14. 9. do 14. ure.«
Mestna občina Celje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti