Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2018 z dne 20. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2018 z dne 20. 7. 2018

Kazalo

I N 84/2017 Os-2509/18, Stran 1615
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na predlog predlagatelja Ivana Gorjan, Vogrsko 69, Volčja Draga, ki ga zastopa notarka Neli Kandus, postopek o razglasitvi pogrešanca za mrtvega, in sicer Jožefa Nanut, pok. Blaža, neznanega prebivališča, ki ga zastopa začasni zastopnik odv. Aljaž Plesničar iz Nove Gorice, Prvomajska 23.
O pogrešanem razen podatka, da je kot imetnik služnostne pravice vpisan v zemljiško knjigo na podlagi sklepa o dedovanju z dne 31. 12. 1922, A VI 32/14/8 in izpiska iz zemljiške knjige, da je bila pogrešana oseba živa, ne obstaja noben drug podatek.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in smrti pogrešanega Jožefa Nanuta naj javijo tukajšnjemu sodišču v roku treh mesecev po objavi tega oklica, sicer bo po poteku tega roka sodišče pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 29. 6. 2018

AAA Zlata odličnost