Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2018 z dne 20. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2018 z dne 20. 7. 2018

Kazalo

D 367/2017 Os-2359/18, Stran 1614
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah po okrajni sodnici Juditi Bjelovučić Černoša v zapuščinski zadevi po pok. Sivka Amaliji, roj. 23. 5. 1930, nazadnje stalno stanujoči Trška cesta 67, Podčetrtek, umrli 11. 12. 2017, v skladu s prvim in drugim odstavkom 130. člena, prvim odstavkom 131. člena in 206. členom Zakona o dedovanju (ZD), dne 12. 4. 2018 sklenilo:
Objavi se oklic tistim, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po pokojni Sivka Amaliji, naj se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave tega oklica.
Za začasno skrbnico neznanim dedičem po pokojni Sivka Amaliji se postavi Veronika Kitak Jug, delavka tukajšnjega sodišča.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 12. 4. 2018

AAA Zlata odličnost