Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2018 z dne 20. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2018 z dne 20. 7. 2018

Kazalo

D 296/2016 Os-2341/18, Stran 1613
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. Fugina Juriju, sinu Jurija, roj. 12. 8. 1899, kmetu, državljanu bivše SFRJ, nazadnje stanujočemu Čeplje 12, Stari trg ob Kolpi, umrlemu 20. 11. 1977, ravno tam.
Tekom zapuščinskega postopka je sodišče ugotovilo, da bi v poštev za dedovanje nepremičnega premoženja, ki je bilo zap. vrnjeno v postopku vzpostavitve Agrarne skupnosti Čeplje, prišli dediči t. i. drugega dednega reda, to sta zap. sestri Šterk Margareta in Fugina Amalija ter brat Fugina Peter oziroma njihovi potomci, pri čemer pa so se vsi dediči, dediščini na zapustnikovem naknadno ugotovljenem premoženju, odpovedali.
Ker sodišče ni uspelo ugotoviti, ali obstajajo po zap. kakšni dediči t. i. tretjega dednega reda, torej zap. tete in strici oziroma njihovi otroci, njihovi vnuki oziroma nadaljnji potomci, ki bi prišli v poštev za dedovanje, je sodišče dne 19. 4. 2017 izdalo oklic dedičem, pri čemer se v oklicnem roku enega leta na izdani oklic ni nihče javil.
Glede na ugotovljeno sodišče s tem oklicem poziva morebitne upnike zapustnika, da lahko v roku 6 mesecev od objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.
Podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino lahko upniki pridobijo pri tukajšnjem sodišču.
V primeru, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos zapustnikove zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine, bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko Slovenije, pri čemer slednja za zapustnikove dolgove ne bo odgovarjala.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 30. 5. 2018

AAA Zlata odličnost