Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2018 z dne 20. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2018 z dne 20. 7. 2018

Kazalo

P 47/2016 Os-2519/18, Stran 1612
Okrajno sodišče v Novi Gorici je po okrajni sodnici Nataši Pavlin Rogelja v pravdni zadevi tožeče stranke Marianne Romanello, Via Fratelli Cervi 16, Monfalcone, Italija, ki jo zastopa odvetnik Bojan Starčič zoper toženo stranko: 1. Alojz Slavko Gorenc, Pod bresti 29, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetništvo Starman Velkaverh v Kopru, 2. Romina Persinović, Via G. R. Carli 8, Monfalcone, 3. Paolo Persinović, Via Aquilea 84, Monfalcone, Italija, 4. Roberto Persinović, Via Natale Morea 57, Monfalcone, Italija in 5. Goia Vujić, Galijorska 5, Pula, Hrvaška, zaradi: pravice zahtevati zapuščino (pcto. 5.000,00 EUR s pp) in ničnosti darilne pogodbe (pcto. 5.000,00 EUR), sklenilo:
Na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku se četrtotoženi stranki Robertu Persinoviću postavi začasni zastopnik odvetnik Silvester Polanc iz Nove Gorice, Vipavska 58, Rožna dolina. Začasni zastopnik bo zastopal četrtotoženo stranko v pravdni zadevi opr. št. P 47/2016, vse dokler le-ta ali njen pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 19. 6. 2018

AAA Zlata odličnost