Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2018 z dne 20. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2018 z dne 20. 7. 2018

Kazalo

Ob-2572/18, Stran 1603
Svet JZ Ljudske univerze Rogaška Slatina, Celjska cesta 3a, Rogaška Slatina, v skladu s 53. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB), 30. členom Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18) in odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Ljudska univerza Rogaška Slatina, razpisuje prosto delovno mesto
direktorja/direktorice
Ljudske univerze Rogaška Slatina 
Razpisni pogoji, ki jih morajo kandidati/kandidatke obvezno izpolnjevati:
– ustrezna izobrazba (najmanj izobrazba, pridobljena po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje),
– pedagoško-andragoška izobrazba,
– strokovni izpit iz vzgoje in izobraževanja,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 3 leta v izobraževanju odraslih,
– priložen program vodenja Ljudske univerze Rogaška Slatina.
Kandidat/kandidatke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda, znanje angleškega jezika in računalništva ter izkušnje pri vodenju projektov.
Kandidati/kandidatke morajo k prijavi priložiti življenjepis, potrdilo iz kazenske evidence ter potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku.
Izbrani kandidat/kandidatka bo imenovan/-a za dobo 5 let. Delo na delovnem mestu direktorja/direktorice se opravlja polni delovni čas.
Kandidati/kandidatke pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – prijava na razpis za delovno mesto direktorja/direktorice« na naslov Svet zavoda Ljudske univerze Rogaška Slatina, Celjska cesta 3a, 3250 Rogaška Slatina, v roku 8 dni od objave tega razpisa. Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan roka do vključno 28. 7. 2018, s priporočeno pošiljko oddana na pošto.
Kandidati/kandidatke bodo prejeli pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda Ljudske univerze Rogaška Slatina 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti