Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018

Kazalo

IV P 139/2017 Os-1994/18, Stran 1581
Okrožno sodišče na Ptuju je po okrožnem sodniku Aleksandru Turku, v pravdni zadevi tožeče stranke Arif Brojaj, Dornavska cesta 17, Ptuj, ki ga zastopa odvetniška pisarna Stijepović iz Ptuja, zoper toženo stranko Hajrija Smakaj, naslov neznan, zaradi razveze zakonske zveze, izven naroka, dne 3. 4. 2018 sklenilo:
Predlogu tožeče stranke se ugodi in se toženi stranki postavi začasni zastopnik odvetnik Josip Čačković, Krempljeva ulica 5, Ptuj.
Postavljeni začasni zastopnik ima v predmetnem postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika.
Te pravice ima začasni zastopnik od dneva postavitve do tedaj, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče na Ptuju 
dne 3. 4. 2018

AAA Zlata odličnost