Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018

Kazalo

I 152/2018 Os-2410/18, Stran 1581
Okrajno sodišče v Novi Gorici je v izvršilni zadevi, ki se vodi pod opr. št. I 152/2018 na predlog upnice Republike Slovenije, MŠ 5854814000, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki jo zastopa Državno odvetništvo Republike Slovenije, zoper dolžnico Tjašo Iris, sedaj neznanega bivališča (prej Branik 176, Branik), zaradi izterjave 261,07 EUR s pripadki, sklenilo:
Na podlagi drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku se dolžnici Tjaši Iris, neznanega prebivališča (prej Branik 176, Branik), postavi začasnega zastopnika odvetnika: Blaž Praček, Lokarjev drevored 1, Ajdovščina, ki bo dolžnico zastopal v izvršilni zadevi Okrajnega sodišča v Novi Gorici z opr. št. I 152/2018 vse do takrat, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 6. 6. 2018

AAA Zlata odličnost