Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018

Kazalo

0865 I 1064/2017 Os-2360/18, Stran 1581
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika Republika Slovenija (Ministrstvo za finance, Finančna uprava RS, Finančni urad Ljubljana), Davčna ulica 1, Ljubljana – dostava, ki ga zastopa Državno odvetništvo Republike Slovenije, Šubičeva ulica 2, Ljubljana, zoper dolžnico Renato Anžur Mišljenović, EMŠO 2012966505074, Podgrajska cesta 8, Ljubljana – dostava, ki jo zastopa začasna zastopnica Mateja Šivec, Blatnica 5, Trzin, zaradi izterjave 27.051,54 EUR s pp, sklenilo:
Dolžnici Renati Anžur Mišljenović se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi Mateja Šivec, Blatnica 5, 1236 Trzin.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse do takrat, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 6. 2018

AAA Zlata odličnost