Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018

Kazalo

I Pg 472/2015 Os-2237/18, Stran 1581
Okrožno sodišče v Kranju je v gospodarskem sporu, ki teče med tožečo stranko Zagorko Kovački (prej Cvijič), Na Kresu 24, Železniki, zoper toženo stranko: 1. SGP Tehnik d.d. – v stečaju, Stara cesta 2, Škofja Loka in 2. Milorad Lisič, neznanega prebivališča, zaradi ugotovitve lastninske pravice (pcto. 19.000,00 EUR), s sklepom opr. št. I Pg 472/2015 z dne 12. 3. 2018 drugotoženi stranki na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena ZPP Miloradu Lisiču, neznanega prebivališča, postavilo začasno zastopnico, odvetnico Ladi Voršič, Benedičičeva pot 15, Kranj.
Začasna zastopnica bo zastopala drugotoženo stranko v pravdnem postopku pred Okrožnim sodiščem v Kranju I Pg 472/2015 vse dotlej, dokler drugotožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 15. 5. 2018

AAA Zlata odličnost