Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018

Kazalo

Št. 014-1/2018-3,610 Ob-2557/18, Stran 1579
Na podlagi 43., 44. in 48. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg in 31/18 – ZOA-A) ter Sklepa o javnem razpisu za podelitev koncesije za izvajanje storitve pomoč družini na domu v Občini Kočevje št. 032-1/2014-606-891 z dne 16. 3. 2018 Občina Kočevje objavlja
javni razpis 
za podelitev koncesije za izvajanje socialno varstvene storitve pomoč na domu v Občini Kočevje 
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na vložišču Občine Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje ter na spletni strani Občine Kočevje www.kocevje.si.
Kontaktna oseba za dodatna pojasnila in informacije je Kristina Krkovič na elektronskem naslovu: kristina.krkovic@kocevje.si.
Rok za oddajo ponudb je 3. 8. 2018 do 11. ure, odpiranje ponudb bo 3. 8. 2018 ob 11.30, v sejni sobi Občine Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje.
Občina Kočevje 

AAA Zlata odličnost