Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018

Kazalo

Ob-2528/18, Stran 1561
Sprememba 
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1001, 3/13, 81/16), Odloka o spodbujanju podjetništva v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: odlok) in Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2018 (Uradni vestnik MOV, št. 28/17) objavlja Mestna občina Velenje spremembo javnega razpisa za dodelitev sredstev za spodbujanje podjetništva v Mestni občini Velenje v letu 2018, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 31/18 z dne 4. 5. 2018 in na spletni strani Mestne občine Velenje http://www.velenje.si (priložnosti /razpisi).
V besedilu Javnega razpisa za dodelitev sredstev za spodbujanje podjetništva v Mestni občini Velenje v letu 2018 se spremeni prvi odstavek v točki »IV. Višina sredstev« tako, da se glasi:
»IV. Višina sredstev
Višina razpisanih sredstev je 136.400,00 EUR, od tega za:
– Namen A: 69.900,00 EUR,
– Namen B: 66.500,00 EUR.«
Vsa ostala določila navedenega javnega razpisa ostanejo nespremenjena.
Mestna občina Velenje 

AAA Zlata odličnost