Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2018 z dne 29. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2018 z dne 29. 6. 2018

Kazalo

N 52/2014 Os-2224/18, Stran 1530
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu, okrajna sodnica Mihaela Rakovnik, je v nepravdni zadevi predlagajoče stranke: 1. Breda Bernik, Hafnerjevo naselje 72, Škofja Loka, 2. Janez Petek, Dornava 103, Dornava, 3. Vidka Petek, Dornava 103, Dornava, 4. Branko Ciglar, Dornava 117a, Dornava in 5. Marjeta Ciglar, Dornava 117a, Dornava, ki jih vse zastopa pooblaščenka Vidka Petek, zoper nasprotnega udeleženca: IMOS HOLDING d.d., Ljubljana – v stečaju, Fajfarjeva ulica 33, Ljubljana, ki ga zastopa stečajni upravitelj Leon Benigar Tošič iz Odvetniške pisarne Benigar Tošič d.o.o., in po pooblastilu Bojan Lakožič, odvetnik v Mariboru, in udeleženke: Biserke Prošek, Pšata 44, 1262 Dol pri Ljubljani, zaradi vzpostavitve etažne lastnine in določitve pripadajočega zemljišča, pri nepremičnini – posameznem delu 823-87-4, ki v naravi predstavlja stanovanje št. 3, v etaži 2 in 3, izmere 50,20 m² ter 35,80 m² uporabne površine, na naslovu Ribnica 23a, Ribnica na Pohorju, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, in sicer:
– prodajna pogodba št. 4/86-A-Ribnica z dne 16. 4. 1986, sklenjena med prodajalcem SOZD ZIGP IMOS, o.sol.o., Ljubljana, Linhartova 117a, Ljubljana in kupcem „TAM“ tovarna avtomobilom in motorjev Maribor, Ptujska cesta 184, (Maribor), za nakup nepremičnine: apartma tip spec., št. spec., v izmeri cca spec. m² v objektu spec., pritličju/etaži spec., stoječem na parc. št. 57, 83/1, 58/8, 59/4, 59, 59/7, 61/15 (k.o. Ribnica na Pohorju);
– kupoprodajna pogodba z dne 27. 12. 1991, sklenjena med prodajalcem TAM MARIBOR, družba za upravljanje in financiranje podjetij, d.d., Ptujska cesta 184, Maribor in kupcem HISTAL, podjetje za financiranje, upravljanje in promet z nepremičninami, d.d., Strossmayerjeva 26, Maribor, za prodajo apartmaja št. 21, tipa CM 1, v skupni izmeri 41,90 m² in apartmaja št. 22, tipa CM, v skupni izmeri 28,30 m², oba v stavbi gorsko-turističnega centra Ribnica na Pohorju, ki stoji na parc. št. 57, 83/1, 58/8, 59/4, 59, 59/7, 61/15 k.o. Ribnica na Pohorju;
– kupoprodajna pogodba z dne 30. 12. 1991, sklenjena med prodajalcem HISTAL, podjetje za financiranje, upravljanje in promet z nepremičninami, d.d., Strossmayerjeva 26, Maribor in kupcem TRANSSHOP, podjetje za transport, proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Partizanska 3-5/IV, Maribor, za prodajo apartmaja št. 21, tipa CM 1, v skupni izmeri 41,90 m² in apartmaja št. 22, tipa CM, v skupni izmeri 28,30 m², oba v stavbi gorsko-turističnega centra Ribnica na Pohorju, ki stoji na parc. št. 57, 83/1, 58/8, 59/4, 59, 59/7, 61/15 k.o. Ribnica na Pohorju;
– kupoprodajna pogodba z dne 18. 6. 1992, sklenjena med prodajalcem TRANSSHOP, podjetje za transport, proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Partizanska 3-5/IV, Maribor in kupcem PTT podjetje Maribor, p.o., Slomškov trg 10, Maribor, za prodajo apartmaja št. 21, tipa CM 1, v skupni izmeri 41,90 m² in apartmaja št. 22, tipa CM, v skupni izmeri 28,30 m², oba v stavbi gorsko-turističnega centra Ribnica na Pohorju, ki stoji na parc. št. 57, 83/1, 58/8, 59/4, 59, 59/7, 61/15 k.o. Ribnica na Pohorju;
– kupoprodajna pogodba z dne 24. 8. 2006, sklenjena med prodajalcem TELEKOM SLOVENIJE d.d., Cigaletova 15, Ljubljana in kupcema: Janez Petek, Dornava 103, 2252 Dornava ter Vidka Petek, Dornava 103, 2252 Dornava, za nakup nepremičnine: apartma št. 21, tipa CM 1, v skupni izmeri 41,90 m², sedaj označenega kot apartma št. 8, na naslovu Ribnica na Pohorju 23a, Ribnica na Pohorju, kot del stavbe na naslovu Ribnica na Pohorju 23a, Ribnica na Pohorju, ki stoji na delih parc. št. 57, 83/1, 58/8, 59/4, 59, 59/7, 61/15 k.o. Ribnica na Pohorju, in so se na podlagi odločb GURS v letih 1983 združile v parc. št. 59/7, k.o. Ribnica na Pohorju.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva v korist predlagateljev: Janez Petek, Dornava 103, Dornava, Vidka Petek, Dornava 103, Dornava, vsakega do 1/2.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listin, katerih vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljic tega postopka.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu 
dne 11. 5. 2018 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti