Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2018 z dne 29. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2018 z dne 29. 6. 2018

Kazalo

Št. 140/18-vp/to Ob-2459/18, Stran 1524
Skupščina CEROZ d.o.o., Brdce 41 b, 1431 Dol pri Hrastniku, je na 1. izredni seji dne 13. 6. 2018 sprejela sklep; v skladu s 35. in 37. členom Družbene pogodbe o ustanovitvi javnega podjetja kot družbe z omejeno odgovornostjo Center za ravnanje z odpadki Zasavje, d.o.o. in 9. členom Statuta javnega podjetja CEROZ d.o.o. Hrastnik, skupščina CEROZ d.o.o. razpisuje delovno mesto
direktorja (m/ž)
družbe CEROZ d.o.o. 
Kandidat mora poleg pogojev, določenih v 255. členu ZGD-I, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– ima najmanj višjo izobrazbo tehnične, ekonomske, organizacijske ali pravne usmeritve,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih delih,
– ima organizacijske, strokovne in druge sposobnosti,
– obvlada svetovni jezik,
– je državljan Republike Slovenije.
Prijavi morajo kandidati priložiti življenjepis ter vizijo razvoja družbe CEROZ d.o.o. za naslednje 4-letno mandatno obdobje in dokazila o izpolnjevanju z razpisom določenih pogojev.
Direktorja se imenuje za dobo štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja.
Rok za oddajo prijave na razpisano delovno mesto direktorja je 8 dni od objave v Uradnem listu RS.
Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki, ki jo pošljejo v zaprti ovojnici z označbo ''Ne odpiraj – Za razpis'' na naslov CEROZ d.o.o., Brdce 41 b, 1431 Dol pri Hrastniku.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v roku 8 dni po zaključenem postopku.
Skupščina CEROZ d.o.o. 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti