Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2018 z dne 29. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2018 z dne 29. 6. 2018

Kazalo

Št. IZP1-269/18 Ob-2454/18, Stran 1523
Na podlagi 13. člena Statuta Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino Svet Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino Ljubljana objavlja prosto delovno mesto
direktorja zavoda 
Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
– izobrazba medicinske, farmacevtske, ekonomske ali pravne smeri, pridobljene po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,
– najmanj pet let delovnih izkušenj z ustreznimi organizacijskimi in upravljalskimi znanji,
– nekaznovanost.
Pri imenovanju direktorja Svet Zavoda upošteva naslednje kriterije:
– organizacijske sposobnosti,
– sposobnost predstavljati Zavod v nacionalnem in mednarodnem merilu.
Izbrani kandidat bo imenovan za štiri leta.
Začetek dela: skladno s sklepom o imenovanju in skladno s soglasjem Vlade RS k imenovanju.
K prijavi z življenjepisom mora kandidat priložiti:
– vizijo razvoja in dela Zavoda za celo mandatno obdobje,
– fotokopijo osebnega dokumenta,
– fotokopijo dokazil o izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba ali izpis obdobij zavarovanja od ZPIZa,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in potrdilo, da kandidat ni bil obsojen na nepogojno kazen več kot 6 mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje.
Pisne prijave z navedenimi prilogami naj kandidati pošljejo najkasneje v 30 dneh po objavi razpisa na naslov: Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino Ljubljana, Šlajmerjeva 6, z obvezno oznako »Ne odpiraj! Razpis – direktor« na ovojnici.
Upoštevane bodo samo popolne in pravilno označene vloge.
Kandidati bodo pisno obvestilo o izboru prejeli v zakonitem roku.
Svet Zavoda Republike Slovenije 
za transfuzijsko medicino Ljubljana 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti