Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018

Kazalo

D 282/2016 Os-2165/18, Stran 1504
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je po okrajni sodnici Juditi Bjelovučić Černoša v zapuščinski zadevi po pok. Kubale Srečku, roj. 13. 6. 1973, nazadnje stalno stanujočemu Log 66, Rogatec, umrlem 8. 10. 2016, v skladu s prvim in drugim odstavkom 130. člena, prvim odstavkom 131. člena in 206. členom Zakona o dedovanju (ZD), dne 26. 2. 2018 sklenilo:
Objavi se oklic neznanim dedičem III. dednega reda, ki imajo pravico do dediščine po pokojnem Kubale Srečku, naj se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Vabilo z oklicem neznanim dedičem III. dednega reda po pokojnem Kubale Srečku, se po pravnomočnosti tega sklepa objavi za čas enega leta tudi z nabitjem na oglasno desko tukajšnjega sodišča.
Za začasno skrbnico neznanim dedičem III. dednega reda po pokojnem Kubale Srečku se postavi Veronika Kitak Jug, delavka tukajšnjega sodišča.
Začasna skrbnica bo zastopala neznane dediče III. dednega reda v zapuščinskem postopku.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 26. 2. 2018