Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018

Kazalo

D 276/2017 Os-2157/18, Stran 1504
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je po okrajni sodnici Juditi Bjelovučić Černoša v zapuščinski zadevi po pok. Škorjak Viktorju, roj. 22. 3. 1960, nazadnje stalno stanujočem Rogaška cesta 38, Šmarje pri Jelšah, umrlem dne 11. 7. 2017, dne 4. 1. 2018 sklenilo:
Objavi se oklic neznanim dedičem II. dednega reda, ki imajo pravico do dediščine po pok. Škorjak Viktorju, naj se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Za začasno skrbnico neznanim dedičem po pok. Škorjak Viktorju se imenuje Veronika Kitak Jug, delavka tukajšnjega sodišča, ki je upravičena v imenu neznanim dedičem zastopati njihove pravne interese.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 4. 1. 2018