Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018

Kazalo

D 458/2016-72 Os-2167/18, Stran 1504
V zapuščinski zadevi po pokojni Amaliji Majce, rojeni 24. 12. 1936, državljanki Republike Slovenije, razvezani, umrli 5. 4. 2016, nazadnje stanujoči Valjavčeva ulica 5, Kranj, zapustnica ni napravila oporoke, zato je nastopilo dedovanje na podlagi zakona. K dedovanju so bili poklicani dediči drugega dednega reda, ki pa so se dedovanju po zapustnici odpovedali. Sodišče je na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) objavilo oklic dedičem tretjega dednega reda, s katerim je pozvalo vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se v danem roku priglasijo sodišču. Do poteka roka se k dedovanju ni priglasila nobena oseba, zato gre za zapuščino brez dedičev.
Morebitne upnike po pokojni obveščamo, da lahko pri naslovnem sodišču pridobijo podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustničinih obveznostih ter v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju (če prijavijo to zahtevo v zapuščinskem postopku in vložijo predlog za začetek stečaja zapuščine brez dedičev, pri čemer morajo zahtevi za prenos zapuščine v stečajno maso zapuščine brez dedičev priložiti potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez dedičev).
Če v danem roku nihče od upnikov ne bo vložil zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine brez dedičev, bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko Slovenijo, ki na podlagi 142.a člena ZD ne odgovarja za zapustničine dolgove.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 24. 4. 2018