Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018

Kazalo

D 138/2017 Os-2349/18, Stran 1504
Po pok. Cah Katarini, hčerki Petra, neznanega prebivališča, razglašeni za mrtvo s sklepom Okrajnega sodišča v Kopru, opr. št. N 26/2016 in določenim datumom smrti 22. 1. 1926.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik Anton Medved, Šared 28h, 6310 Izola.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 5. 6. 2018