Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018

Kazalo

IV P 846/2017 Os-2189/18, Stran 1503
Okrožno sodišče v Mariboru je po okrožni sodnici – svétnici Lidiji Križman v pravdni zadevi tožeče stranke: Vidko Karmel, Vrbanska cesta 28b, Maribor, ki ga zastopa Tarek Naji, odvetnik v Mariboru, proti toženi stranki Meliti Jure, Gorkega ulica 20, Maribor, zaradi predodelitve mld. otroka v varstvo, vzgojo in oskrbo ter določitve preživnine, o postavitvi začasnega zastopnika toženi stranki, na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) sklenilo:
V pravdni zadevi, ki se vodi pod IV P 846/2017, se za začasno zastopnico toženi stranki postavi odvetnica Tanja Zorjan Tušek, Jurovska cesta 17, 2230 Lenart v Slovenskih goricah.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo stranko, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 30. 4. 2018